Vyberte položku Stránka

Kategória: Na zamyslenie

Projekt osobného rozvoja

Na slávnosť Popolcovej stredy 5.3. 2014 prijal pozvanie prednášať pre mladých „stredošov, vysošov i absolventov“ UPC Trenčín don Pali Degro, SDB, provinciálny radca Saleziánov don Bosca na Slovensku, zodpovedný za oblasť pastorácie. Ak je potrebná určitá zmena v mojom živote – aby som zistil odpovede na tieto otázky – je dôležité jedno: „Zmena sa začína […]

Čítaj viac

Som citovo zrelý/á pre vzťah?

V adventný pondelok 9.12.2013 sa viacerí z nás nechali nadchnúť otázkou „Citovej zrelosti“ na hodnotnej prednáške o. Mareka Forgáča. V priestoroch školského internátu sa po svätej omši zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie rozhostila téma vzťahov, lásky, citového dozrievania, ale aj inšpirujúcich duchovných tém. Duchovný správca UPC v Košiciach, venujúci sa pastorácii študentov v akademickom […]

Čítaj viac

Grázli

Zamyslenia a impulzy z návštevy saleziána don Juraja Malého. Na popolcovú stredu 13.2.2013 zavítal medzi nás väzenský duchovný don Juraj Malý, SDB z nápravno- výchovného ústavu pre odsúdených mladistvých v Sučanoch pri Martine. Diskusia trvala od pol deviatej do štvrť na jednu v noci. Verím, že keby nebola neskorá nočná hodina, diskusia by trvala ešte […]

Čítaj viac

Ako byť úspešný v láske

9.4.2013 nás na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a na Školskom internáte v Zlatovciach navštívil Pavol Hudák, autor knihy Ďakujem, že si. Tu je niekoľko impulzov z jeho prednášok, ktoré adresoval našim študentom: – Keď ide chlapec na skúšku, rozmýšľa, čo povie. Keď ide na skúšku dievča, rozmýšľa, čo si oblečie. – Muž a žena budujú […]

Čítaj viac

Prečo je (môj) kríž taký ťažký?

V pondelok Veľkého týždňa, 18.4.2011 spolu s nami – v rámci Jarnej púte k patrónom UPC – doputoval hosť z trnavského UPC, p. Adrián Čontofalský. Môžete si vypočuť záznam z kázne (8,1 MB, MP3 audio), prípadne nahliadnuť do obrazovej fotoreportáže z akcie.

Čítaj viac

Pravda o sebe

Ako sa už v našom UPC stalo dobrým zvykom, začiatok pôstneho obdobia, Popolcovú stredu sa schádzame v sviatočnej atmosfére vo väčšom počte. Tento rok sme sa pri udeľovaní popolca stretli vo veľkej sále Školského internátu v Zlatovciach 9. marca 2011. Spolu s hudobnou skupinou JUŽANIA sme prežili slávnostný večer s viacerými „pôstnymi“ podnetmi pouvažovať o […]

Čítaj viac
Načítava
Načítava

Veľkonočná duchovná obnova nášho UPC, 15.-17.3.2024, Zákopčie

Pravidelný program

Nedeľa o 20:30 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (klubovňa na internáte Strednej športovej školy, ul.Staničná 6, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., č.501, oproti výťahom). Z rozhodnutia vedenia internátu je priorite určená pre študentov a mladých. Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska.

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci je po sv. omši adorácia.

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka Božieho Milosrdenstva na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci (adorácia, ruženec, korunka BM, reflexia v skupinkách).

Streda o 19:30
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, workshopy (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia akcií a výletov prebieha v rámci oznamov na omšiach. Prihlasovanie na obnovy a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, po študentských omšiach a na stretkách.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním, kaplnka SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535

Prikázané sviatky v pracovných dňoch a popolcová streda aj sv.omša o 11:30 (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419): štvrtok 8.12.2022,  streda 22.2.2023, štvrtok 18.5.2023, štvrtok 8.6.2023, štvrtok 29.6.2023.

 

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

okrem toho

 
Pondelok 14:00 – 15:00

Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, študentské centrum na prízemí, Z107, len v čase semestra

 

Pondelok 16:00-18:00 a Streda 17:30 – 19:00

kancelária UPC na Sihoti, TnUAD – FZ, B 419

 

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Streda 19:00
Stredoškolské UPC stretko v klubovni na 5. poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, A 534.

Štvrtok 18:00

Biblické UPC stretko Notre Dame – pre všetkých, čo majú radi Sväté Písmo a chcú zažiť spoločenstvo. CPR Trenčín, Farská 12

Štvrtok 19:19
Chlapskí chlapi – UPC chalanské stretko. Kaplnka na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej

Športový večer UPC

Utorok 21:00 – 22:00 v Telocvični SOŠ Dopravnej – prízemie, pred vrátnicou vľavo.
Vstup, usmernenia (a aktuálne info, vzhľadom na mimoriadne opatrenia) so športovým koordinátorom (Samo).