UPC

Na slávnosť Popolcovej stredy 5.3. 2014 prijal pozvanie prednášať pre mladých „stredošov, vysošov i absolventov“ UPC Trenčín don Pali Degro, SDB, provinciálny radca Saleziánov don Bosca na Slovensku, zodpovedný za oblasť pastorácie.

Ak je potrebná určitá zmena v mojom živote – aby som zistil odpovede na tieto otázky – je dôležité jedno: „Zmena sa začína vo vnútri človeka – v mojom charaktere, osobnosti. Je potrebné začať od toho, čo je dôležité.“ Pritom sa usilujme držať najdôležitejšej inšpirácie – Božieho Slova.

Vo svojom príhovore po svätej omši sa zaoberal v úvahách týmito otázkami: Aký je môj osobný projekt života? Kým som? Čo chcem v živote dosiahnuť? Čo robí človeka človekom – čo mi môže pomôcť žiť charakterne?

Prednáška obsahovala aj pár praktických „návodov“ ako sa venovať a rozmýšľať o tejto vážnej životne dôležitej téme:

Oslava tvojich 80tych narodenín – Máš možnosť pozvať len 4 ľudí – koho by si pozval/a? Prečo? Čo myslíš, že by ti povedali?
Nápis na náhrobnom kameni – Čo chceš v živote dosiahnuť, kým chceš byť? – vyjadri to nejakým „sloganom, myšlienkou“, ktorú by si chcel, aby ťa na konci tvojho života vystihovala.
Pozvánka na večeru – Máš možnosť pozvať na večeru 4 tebe vzácnych ľudí – ku každému menu napíš vlastnosť alebo niečo, čo ťa ovplyvnilo z ich strany, čomu si sa naučil vďaka nim, čo ti dali do života.
Čiara života – Znázorni na čiare – narodenie, kde si teraz pravdepodobne, dôležité medzníky tvojho života… Porozmýšľaj – kde si bol pred 5 rokmi – čo je teraz – čo asi bude o 10 rokov? Zhodnoť si vo svojom vnútri, či a v čom si sa pohol oproti minulosti, kým si teraz, čo sa zmenilo a zároveň kým chceš byť, čo sa ešte má zmeniť, na čom chceš pracovať do budúcna vo svojom charaktere…
Osobné životné poslanie – Porozmýšľaj, čo je pre teba v živote najviac dôležité, aký je tvoj životný cieľ, aké poslanie… Sprav si brainstorming svojich myšlienok na tieto témy.

Pár myšlienok na záver:

„Hlavne nezabúdaj budovať svoj charakter – i v malých veciach – veď kto je verný v malom, bude verný i vo veľkom. Ty si musíš rozmyslieť, čo budeš v živote robiť. Nikto tvoj život nezmení – „svoj život môžem zmeniť len JA.“ Ak to skúšam spolu s Bohom, je to oveľa ľahšie – ak to chcem sám, vlastnými silami, nedarí sa…“

Lenka

Plné znenie ako MP3 nájdete v sekcii Na stiahnutie.