UPC

V adventný pondelok 9.12.2013 sa viacerí z nás nechali nadchnúť otázkou „Citovej zrelosti“ na hodnotnej prednáške o. Mareka Forgáča. V priestoroch školského internátu sa po svätej omši zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie rozhostila téma vzťahov, lásky, citového dozrievania, ale aj inšpirujúcich duchovných tém.

Duchovný správca UPC v Košiciach, venujúci sa pastorácii študentov v akademickom prostredí a prednášajúci psychológiu na Teologickej fakulte, nám o sebe okrem iného prezradil: „Som veľmi rád, že som kňazom.“ Keďže študoval na Inštitúte psychológie na Gregoriánskej Univerzite v Ríme, k danej téme nám veru mal čo hodnotné povedať.

„City sú mimoriadne dôležité v živote človeka. IQ testami meriame inteligenciu človeka. Oveľa dôležitejšie ako inteligencia človeka je jeho citová zrelosť. Môžu byť ľudia géniovia a na druhej strane nie sú schopní vytvoriť nejaký normálny stabilný citový vzťah. A sú ľudia, ktorí sú veľmi jednoduchí, ale žijú krásne stabilné manželstvá, citové vzťahy. City sú základom vzťahov.“

Čo teda pomáha pri ceste k citovej zrelosti?
– vedieť sa obetovať – nebáť sa kríža – pri nesení kríža citovo dozrievame
– dobrý spovedník- duch.vedenie
– uzdravujúce hodnotné vzťahy – skúsenosť, zrelosť, mať sa s kým poradiť
– sebareflexia
– modlitba v skrytosti
– motivácia a ochota chcieť pracovať na sebe

O. Marek sa venoval aj téme citového vydierania, príčinám citovej nezrelosti medzi ľuďmi, ako vyzerá vzťah citov nezrelého človeka a ako sa citová nezrelosť konkrétne prejavuje vo vzťahoch. Mnohí mladí dostali odpovede i na tieto otázky:

• Ako rýchlo sa človek dokáže zaľúbiť či odľúbiť?
• Kedy a prečo je cit silnejší ako rozum? Môže byť človek citovo „prezrelý“?
• Aké kritériá si má dať veriace dievča pri hľadaní chlapca?
• Aký je váš názor na sex pred svadbou a striedanie sexuálnych partnerov?
• Ako sa prejavuje zrelosť v priateľstve? Ako sa k sebe navzájom správajú zrelí priatelia?

V podnetnej diskusii sme rozoberali i tieto aktuálne témy:
• GODZONE a silné duchovné zážitky
• modlitba vkladania rúk
• charizmatické prejavy z hľadiska emócií
• hnutie EMO
• vzťahy gayov a lesieb verzus citová zrelosť

Pracovať poctivo na svojej citovej zrelosti, na svojom osobnostnom i duchovnom dozrievaní, sa mnohonásobne oplatí, nielen aby sme objavili plnosť života = šťastie a vytvárali citovo zrelé vzťahy, manželstvá a zdravé rodiny, ale aby sme aj nedopadli ako páni z vtipu:
Stretnú sa kamaráti po dlhých rokoch:

„Tak som počul, že si sa oženil?“
„Hej, máš pravdu.“
„Tak to musíš byť šťastný…“
„Hej, musím.“

Lenka

Plné znenie prednášky nájdete v sekcii Na stiahnutie.