ZMENA! ZMENA! ZMENA! Pondelok 20:00 sv.omša v Klubovni internátu Záblatie, ul. Ku Kyselke 34/13, suterén, č.dv.6. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať iba v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 29.4., 27.5., TE DEUM 17.6. a 24.6. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej.

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie, ul. Ku kyselke 469, Trenčín-Záblatie. Vstup so športovými koordinátormi. Začiatok spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru. Záver: večerné slovko + krátka modlitba.

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. Po skončení historicky prvá UPC tortilovica :-).

Štvrtok 19:00 Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke na 5. poschodí internátu SOŠ Dopravnej.

Piatok – Sobota Víkendová UPC príprava na Sviatosť manželstva.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Záujemcovia o víkendovú prípravu na manželstvo v termíne piatok 26.4. (16:00 – 21:00) – sobota 27.4. 2024 (15:00 – 22:00) ozvite sa na juraj (zavináč) upctn.sk Príprava zahŕňa všetky náuky s kňazom, manželmi i lekárom. Je prednostne určená mladým z radov našich bývalých študentov a absolventov, ktorí majú túžbu teraz aj v manželstve duchovne žiť a posilňovať sa Sviatosťami.

Za vaše 2% minulým i tohtoročným darcom úprimne ĎAKUJEME! Tlačivo nájdete aj TU. Informáciu o poukázaní 2% nám prosím napíšte (meno darcu) na kontakt (zavináč) upctn.sk Na základe toho nám o.z.Solún vaše darované 2% pridelí.

„VESELÉHO DARCU MILUJE BOH“ 😉😊😇🙏

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v stredu od 12:00 do 12:30 a 18:00 – 19:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).