ZMENA! ZMENA! ZMENA! Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, spojená s adoráciou. ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok Z dôvodu štátneho sviatku 1.5. sv.omša v presunutá na štvrtok

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie, ul. Ku kyselke 469, Trenčín-Záblatie. Vstup so športovými koordinátormi. Začiatok spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru. Záver: večerné slovko + krátka modlitba.

Streda ŠTÁTNY SVIATOK

Štvrtok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej

Piatok 7:30 sv.omša na Prvý piatok v mesiaci máj v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity. Na záver s Eucharistickým požehnaním.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Za vaše 2% minulým i tohtoročným darcom úprimne ĎAKUJEME! Tlačivo nájdete aj TU. Informáciu o poukázaní 2% nám prosím napíšte (meno darcu) na kontakt (zavináč) upctn.sk Na základe toho nám o.z.Solún vaše darované 2% pridelí.

„VESELÉHO DARCU MILUJE BOH“ 😉😊😇🙏

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v piatok od 8:00 do 9:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).