Foto: 1.historická UPC tortilovica 🙂

Pondelok 18:30 Predvečer Športového dňa TnUAD. Florbalový zápas VÝBER UPC vs. VÝBER UNIVERZITY. Telocvičňa TnUAD, prízemie-dvor rektorátnej A budovy na Študentskej ulici.

ZMENA! ZMENA! ZMENA! Pondelok 20:00 sv.omša v Klubovni internátu Záblatie, ul. Ku Kyselke 34/13, suterén, č.dv.6. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať iba v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 29.4., TE DEUM 17.6. a 24.6. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok Z dôvodu štátneho sviatku 8.5. sv.omša v presunutá na štvrtok

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie, ul. Ku kyselke 469, Trenčín-Záblatie. Vstup so športovými koordinátormi. Začiatok spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru. Záver: večerné slovko + krátka modlitba.

Streda ŠTÁTNY SVIATOK

Štvrtok 11:30 Prikázaný Sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Sv.omša v UPC TnUAD, FZ, B 419 pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Štvrtok 19:00 Prikázaný Sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, vo štvrtok od 10:30 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).