Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada a Benedikta

kontakt@upctn.sk

kancelária: 032/7400132

pastoračná miestnosť: 032/7400133

o. Juraj, univerzitný kaplán

Hlavný koordinátor UPC

ivana@upctn.sk

0918 131 259

Koordinátor UPC za absolventov TnUAD

rozalia@upctn.sk

0902 310 529

Koordinátorka UPC za FZ

anna@upctn.sk

0949 111 911

Koordinátor UPC za FŠT a intrák Záblatie

rado@upctn.sk

0915 431 566

Koordinátor UPC za FSEV

laura@upctn.sk

0905 802 943

 

Koordinátor UPC za stredošov a intrák Dopr. akadémie

lukas@upctn.sk

0902 770 257

Koordinátorka pre stredošov a intrák Strednej športovej školy (Dé-eM-ko)

veronika@upctn.sk

0917 980 792

 

 

Koordinátor UPC za absolventov iných VŠ, pracujúcich v TN

lubka@upctn.sk

0903 813 481

Športový koordinátor UPC

milan@upctn.sk

0911 867 455

 

 

Správca stránok UPC

admin@upctn.sk

Adresa

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 1
(B budova, 3.posch, č. 419)
911 50 Trenčín