Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada a Benedikta

kontakt@upctn.sk

kancelária: 032/7400132

pastoračná miestnosť: 032/7400133

o. Juraj, univerzitný kaplán

Hlavná koordinátorka UPC

Koordinátorka UPC za FZ

Koordinátorka UPC za FŠT a intrák Záblatie

Koordinátor UPC za stredošov a intrák SOŠ Dopravnej

Koordinátor pre stredošov a intrák Strednej športovej školy (Dé-eM-ko)

Športový koordinátor UPC

Koordinátorka UPC za absolventov TnUAD

Správca stránok UPC

admin@upctn.sk

Adresa

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 1
(B budova, 3.posch, č. 419)
911 50 Trenčín