Veľkonočná duchovná obnova 15.-17.3.2024, Zákopčie. Foto z pešej púte na horu Živčáková.

ZMENA! ZMENA! ZMENA! Pondelok 20:00 sv.omša v Klubovni internátu Záblatie, suterén, č.dv.6. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 29.4., 27.5., TE DEUM 17.6. a 24.6. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. Pondelok 25.3. bude mládežka v rámci Jarnej púte k patrónom UPC v Diecéznej Svätyni na Skalke). ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok 19:00 Gitarová mládežka v Kaplnke na internáte SOŠ Dopravnej, na Slávnosť sv.Jozefa.

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie, ul. Ku kyselke 469, Trenčín-Záblatie. Vstup so športovými koordinátormi. Začiatok spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. Po skončení spoločný program.

Štvrtok 19:00 Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke na 5. poschodí internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Budúci pondelok 25.3.2024 bude JARNÁ PÚŤ K PATRÓNOM UPC NA SKALKU PRI TRENČíNE, 18:15 odchod od železničného mosta na Skalku, 19:15 Krížová cesta na Kalvárii Novej Skalky, 20:15 Sv.omša v Diecéznej Svätyni. Po skončení návrat spoločným objednaným autobusom (trasa Skalka – Internáty Zlatovce – Internát Záblatie – centrum mesta). Viď plagát vyššie.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Záujemcovia o víkendovú prípravu na manželstvo v termíne piatok 26.4. (16:00 – 21:00) – sobota 27.4. 2024 (15:00 – 22:00) ozvite sa na juraj (zavináč) upctn.sk Príprava zahŕňa všetky náuky s kňazom, manželmi i lekárom. Je prednostne určená mladým z radov našich bývalých študentov a absolventov, ktorí majú túžbu teraz aj v manželstve duchovne žiť a posilňovať sa Sviatosťami.

Za vaše 2% minulým i tohtoročným darcom úprimne ĎAKUJEME! Tlačivo nájdete aj TU. Informáciu o poukázaní 2% nám prosím napíšte (meno darcu) na kontakt (zavináč) upctn.sk Na základe toho nám o.z.Solún vaše darované 2% pridelí.

„VESELÉHO DARCU MILUJE BOH“ 😉😊😇🙏

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v stredu od 11:00 do 11:30 a od 18:00 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Veľkonočná spoveď v meste a dekanáte Trenčín v tabuľke vyššie a tu.