Vyberte položku Stránka

Kategória: Akcie

Nová UPC monštrancia – dar nášho biskupa

Dňa 2. mája 2012 nás navštívil biskup Mons. Viliam Judák, aby nám priniesol novú UPC monštranciu. Požehnal ju na svätej omši v kaplnke na internáte Dopravnej akadémie. Krátky spravodajský záznam nájdete aj v archíve TV Lux (minutáž 5:33 – 7:03). Môžete si prečítať aj článok z TKKBS.sk a nahliadnuť do obrazovej fotoreportáže z akcie.

Čítaj viac

Varíme s kaplánom

Nápad stolovať a stretať sa s ľuďmi pri stole je z Evanjelia. Ježiš stoluje s novými ľuďmi, s priateľmi, známymi… Láme tam najskôr chlieb, ale potom aj srdcia: na svadbe v Káne Galilejskej, v Zachejovom dome, v dome Márie a Marty, so svojimi učeníkmi vo Večeradle, s Emauzskými učeníkmi… Zdieľa s nimi čas a svoju […]

Čítaj viac

Naša letecká púť do Ríma

Prvýkrát v lietadle, prvýkrát v Ríme, prvýkrát pri mori, … Pre mnohých účastníkov prvej leteckej púte UPC TN do Ríma sa tento sen podaril realizovať v dňoch 5.2. – 8.2. 2011. Až dvadsaťtri pútnikov na čele s otcom Jurajom za pomoci sprievodcu dona Rasťa Hamráčka navštívilo mnohé posvätné i pamätné miesta Ríma. Púť do Ríma […]

Čítaj viac

Ako sa správne rozhodovať?

Salezián don Vilo Riško, ktorý nás navštívil 8.12. 2010 vo veľkej sále Školského internátu v Zlatovciach vás prevedie metódou rozlišovania medzi citom a rozumom, vysvetlí čo sú pocity plytké a povrchné a aký je rozdiel medzi nimi a pocitmi hlbokými. Dozviete sa, že správne rozhodnúť sa dá jedine v čase a zistíte, aké sú najdôležitejšie […]

Čítaj viac

Poohliadnutie sa za 1. narodeninami UPC

(článok vyšiel aj v prvom čísle univerzitného magazínu TnU-TRENDY, 1/2011) O tom aký je dôležitý prvý rok v živote človeka sa presvedčil už každý z nás. Prvý rok UPC Trenčín bol nie len dôležitý, no aj veľmi úspešný a preto sme sa rozhodli jeho významný krôčik patrične osláviť. Dňa 22. 10. 2010 sme sa stretli […]

Čítaj viac

Srdcom muža je žena

Dňa 3. júna 2010, na sviatok Božieho tela nás opäť navštívil o. Pavol Hudák. Dopoludnia sa stretol s takmer 200 stredoškolákmi, popoludní navštívil UPC. Večerný program pre vysokoškolákov mal dve časti: sv. omšu a prednášku na tému “Srdcom muža je žena”. Môžete si vypočuť záznam z kázne (2,4 MB, MP3 audio) a prednášky (26,4 MB, […]

Čítaj viac

Stretnutie univerzitných kaplánov

Dňa 9. 10. 2009 sa v priestoroch Diecézneho univerzitného pastoračného centra v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie univerzitných kaplánov z celého Slovenska. Toto stretnutie viedol biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý je zároveň predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS. Stretnutia sa zúčastnil aj  náš kaplán Juraj.  Duchovní koordinátori  tu prezentovali svoje programy a stratégiu v aktuálnom […]

Čítaj viac

Môj citový život a moje túžby

Veľká sála Školského internátu, “Dé-eM” uvítala desiatky poväčšine nás mladých poslucháčov túžiacich po lepšom pochopení citového sveta a túžob človeka. Program dňa začal tradične o 20:00 sv. omšou, ktorú odslúžil prednášajúci Pavol Hudák spolu s naším kaplánom Jurajom a dvoma gréckokatolíckymi kňazmi. Už počas kázne (19 MB) sa Pavol prihováral publiku prostredníctvom mikrofónu s otázkou, čo dokáže urobiť človeka úspešným. […]

Čítaj viac

Popolcová streda s exorcistom

Diecézny exorcita a špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre – Peter Brodek – nás navštívil na Popolcovovú stredu, dňa 25.2.2009. V jeho prítomnosti sme začali pôstne obdobie prípravy na Veľkú noc. Po sv.omši o 20:00 a udeľovaní popolca vo veľkej sále Školského internátu nasledovala séria otázok a odpovedí. Náš hosť až do neskorých večerných […]

Čítaj viac
Načítava
Načítava

Pravidelný program

Nedeľa o 20:00 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska.

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci (adorácia, ruženec, reflexia v skupinkách).

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, workshopy (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia akcií a výletov prebieha v rámci oznamov na omšiach. Prihlasovanie na obnovy a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, po študentských omšiach a na stretkách.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním, kaplnka SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535

Prikázané sviatky v pracovných dňoch a popolcová streda aj sv.omša o 11:30 (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419): utorok 8.12.2020,  streda 17.2.2021, štvrtok 13.5.2021, štvrtok 3.6.2021, utorok 29.6.2021.

 

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

okrem toho

 
Utorok 13:00 – 14:00

Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie, č. dv. 216, len v čase semestra

 

Utorok 11:00-12:30 a Streda 17:00 – 19:00

kancelária UPC na Sihoti, TnUAD – FZ, B 419

 

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Pondelok 17:00

Absolventské stretko v klubovni u Sestier Satmáriek na nám. Sv.Anny

Pondelok 17:15
Notredámy – dámske stretko v klubovni Nodam u sestričiek, vedľa kostola Notre Dame.

Streda 19:00
Stredoškolské stretko v klubovni na 5. poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, A 534.

Štvrtok od 19:00
Chlapskí chlapi – chalanské stretko. Kaplnka na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej

Športový večer UPC

Utorok 21:00 – 22:30 v Telocvični SOŠ Dopravnej – prízemie, pred vrátnicou vľavo.
Vstup, usmernenia (a aktuálne info, vzhľadom na mimoriadne opatrenia) so športovým koordinátorom (Milan).