3-kráľové požehnanie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD

Prípravné stretko plesového tímu 11.UPC plesu. Tešíme sa na vás 🙂

Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 11.00 Trojkráľové požehnanie SOŠ Dopravnej.

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce).

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 pre študentov a mladých. Po skončení plesové stretko.

Štvrtok – Piatok Synodálne strenutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi, Nimnica 25.-26. január 2024: Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v stredu od 11:00 do 11:30; a od 18:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Záujemcovia o 3-kráľové požehnanie katedier, internátnych izieb a privátov, môžete sa ozvať taktiež na tieto kontakty.

11.UPC PLES s tradičným TORON-om z Lipian sa uskutoční v piatok 2.2.2024 od 18:00 vo veľkej sále na prízemí SOŠ Dopravnej. Stretko plesového tímu bude v stredu o 19:30 v UPC TnUAD. Program plesu:
18:00 sv.omša
19:00 slávnostné otvorenie
program – večera – tombola – polnočné sóla s Toronom z Lipian – kapustnica

Vítané sú aj rodinky s deťmi – UPC baby friendly concept

Predaj vstupeniek (do nedele 28.1., vrátane):
absolventi Ľubka 0903 813 481;
vysoši Patrícia (FZ, TnUAD) 0907 127 356; Matúš (FSEV, TnUAD) 0903 067 096; Janka (Intrák Záblatie) 0951 807 892;
stredoši Erik (športový intrák) 0940 894 409; Matej (intrák SOŠ Dopravnej) 0917 062 107;
pedagógovia TnUAD (FZ, TnUAD) ing.Veronika 0907 119 608

Ubytovanie počas plesu na SOŠ Dopravnej: o. Juraj 0903 566 511 – economy izby 15e/osoba/noc, hotelové izby 24e/osoba/noc

Vstupenky – sú v predaji do nedele 28.1.2024, alebo do naplnenia kapacity. Cena vstupenky je 25e, detská vstupenka 1e.