Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci po sv.omši adorácia.

Utorok Odzdobenie Vianočného stromčeka. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej JE Z DOVODU KONANIA PLESU PRELOŽENÁ NA ŠTVRTOK.

Streda 19:00 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 pre študentov a mladých. Po skončení plesové stretko.

Štvrtok 11:00 Trojkráľové požehnanie Fakulty Priemyselných technológií.

Štvrtok 19:00 sv.omša v Kaplnke na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce). Po skončení plesové stretko.

Piatok 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity na Sviatok Obetovania Pána – Hromníc (zároveň 1.piatok v mesiaci).

Piatok 18:00 SLÁVNOSTNÁ SV.OMŠA ZO SVIATKU OBETOVANIA PÁNA, HROMNÍC NA ÚVOD 11.UPC PLESU. Veľká sála na prízemí SOŠ Dopravnej.

Piatok 19:00 U P C P L E S. Predaj vstupeniek bol ukončený.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Ku Kyselke 34/13. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v piatok od 11:00 do 11:30; a v stredu od 18:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Zostávajúci záujemcovia o 3-kráľové požehnanie katedier, internátnych izieb a privátov, môžete sa ozvať taktiež na tieto kontakty.