Foto z celoslovenského víkendového stretnutia UPC kňazov a ich koordinátorov, Donovaly 23.-25.2.2024. Správa TU.

Pondelok 19:00 Kostol Notre Dame v centre mesta. Sv.omša s adoráciou.

ZMENA! ZMENA! ZMENA! Ostatné pondelky po novom: 20:00 sv.omša v Klubovni internátu Záblatie, suterén, č.dv.6. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 29.4., 27.5., TE DEUM 17.6. a 24.6. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. Pondelok 25.3. bude mládežka v rámci Jarnej púte k patrónom UPC v Diecéznej Svätyni na Skalke). ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok 19:00 Bol si tam, keď bol umučený Pán? Krížová cesta, Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej.

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie.

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 Bol si tam, keď bol umučený Pán? Krížová cesta, v UPC TnUAD, FZ B-419. Po skončení film a kinofórum.

Štvrtok 19:00 Sv.omša v Kaplnke na 5. poschodí internátu SOŠ Dopravnej. Obetovaná bude za bývalého riaditeľa SOŠ Dopravnej a zakladateľa Kaplnky na internáte, Ing. Jána Liptáka, z príležitosti 6.výročia jeho odchodu do večnosti.

Piatok 7:00 Sv.omša na prvý piatok mesiaca s Eucharistickým požehnaním v Kaplnke na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Ku Kyselke 34/13. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Veľkonočná víkendová duchovná obnova bude cez víkend 15.-17.3.2024. Prihlasovanie u jednotlivých koordinátorov (prihlásenie = záloha 10e).

Záujemcovia o víkendovú prípravu na manželstvo v termíne piatok 26.4. (16:00 – 20:00) – sobota 27.4. 2024 (16:00 – 22:00) ozvite sa na juraj (zavináč) upctn.sk Príprava zahŕňa všetky náuky s kňazom, manželmi i lekárom. Je prednostne určená mladým z radov našich bývalých študentov a absolventov, ktorí majú túžbu teraz aj v manželstve duchovne žiť a posilňovať sa Sviatosťami.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v stredu od 12:00 do 12:30 a od 16:00 do 17:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti, vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).