Utorkový program v UPC Nitra, Dolnozoborská 25/32, (utorok 20.2.2024, začiatok sv.omšou o 20:00, po skončení téma):

ZMENA! ZMENA! ZMENA! Pondelok 20:00 sv.omša v Klubovni internátu Záblatie, suterén, č.dv.6. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 29.4., 27.5., TE DEUM 17.6. a 24.6. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. Pondelok 25.3. bude mládežka v rámci Jarnej púte k patrónom UPC v Diecéznej Svätyni na Skalke). ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok UTORKOVÁ SV.OMŠA + PROGRAM NA STREDOŠKOLSKOM INTERNÁTE Z DôVODU JARNÝCH PRÁZDNIN NEBUDE.

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie.

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. Po skončení Kalčetový turnaj.

Piatok – Sobota – Nedeľa Celoslovenské stretnutie univerzitných kaplánov a UPC koordinátorov s o. biskupom, Malý AKADEM na Donovaloch.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Ku Kyselke 34/13. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Veľkonočná víkendová duchovná obnova bude cez víkend 15.-17.3.2024. Prihlasovanie u jednotlivých koordinátorov (prihlásenie = záloha 10e).

Záujemcovia o víkendovú prípravu na manželstvo v termíne piatok 26.4. (16:00 – 20:00) – sobota 27.4. 2024 (16:00 – 22:00) ozvite sa na juraj (zavináč) upctn.sk Príprava zahŕňa všetky náuky s kňazom, manželmi i lekárom. Je prednostne určená mladým z radov našich bývalých študentov a absolventov, ktorí majú túžbu teraz aj v manželstve duchovne žiť a posilňovať sa Sviatosťami.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok v suteréne internátu Záblatie 19:30 – 20:00, v stredu od 11:00 do 11:30 a od 18:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).