ZMENA! ZMENA! ZMENA! Pondelok 20:00 sv.omša v Klubovni internátu Záblatie, suterén, č.dv.6. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame, oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 29.4., 27.5., TE DEUM 17.6. a 24.6. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. Pondelok 25.3. bude mládežka v rámci Jarnej púte k patrónom UPC v Diecéznej Svätyni na Skalke). ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie

POPOLCOVÁ Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

POPOLCOVÁ Streda 19:00 sv.omša v Kaplnke na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce).

POPOLCOVÁ Streda 20:00 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 pre študentov a mladých. Po skončení krupica.

V tento deň začína 40-dňové pôstne obdobie, pozvaní sme k pôstu a modlitbe. Na všetkých sv.omšiach v tento deň úkon kajúcnosti nahrádza požehnanie popolom. Požehnanie nie je viazané na Sviatosť Zmierenia a môže ho prijať každý, kto chce.

Štvrtok 19:00 Chlapské stretko a krížová cesta. Kaplnka a klubovňa na internáte SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Ku Kyselke 34/13. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj, 17.jún slávnosť TE DEUM a 24.jún 2024.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok v suteréne internátu Záblatie 19:30 – 20:00, v stredu od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v stredu od 11:00 do 11:30; a v stredu od 17:00 do 18:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).