Popolec
Ako sa už v našom UPC stalo dobrým zvykom, začiatok pôstneho obdobia, Popolcovú stredu sa schádzame v sviatočnej atmosfére vo väčšom počte. Tento rok sme sa pri udeľovaní popolca stretli vo veľkej sále Školského internátu v Zlatovciach 9. marca 2011. Spolu s hudobnou skupinou JUŽANIA sme prežili slávnostný večer s viacerými „pôstnymi“ podnetmi pouvažovať o sebe a o svojom vzťahu k Bohu: omšou spojenou s požehnaním popolom, adoráciou v tme pri sviečkach a drobným agapé. Prihovoril sa nám náš kaplán o. Juraj, na tému Pravda o sebe (prečo je nepríjemná, čo si neuvedomujeme, ako sa k nej dopracovať…; 12,5 MB, MP3 audio).