dscf4311Prvýkrát v lietadle, prvýkrát v Ríme, prvýkrát pri mori, … Pre mnohých účastníkov prvej leteckej púte UPC TN do Ríma sa tento sen podaril realizovať v dňoch 5.2. – 8.2. 2011. Až dvadsaťtri pútnikov na čele s otcom Jurajom za pomoci sprievodcu dona Rasťa Hamráčka navštívilo mnohé posvätné i pamätné miesta Ríma.

Púť do Ríma „v kocke“

4.2.2011
– posledné predodletové info v UPC
– check-in a tlač leteniek
– spoločný záver deviatnika a požehnanie na cestu

5.2.2011
– spoločný odchod UPC-čkarov z TN do BA
– návšteva UPC BA (linkou UPC Trenčín) + prehliadka UPC BA pod vedením jedného z koordinátorov + sv. omša v kaplnke
– cesta na letisko + let (BA -> Rome (Ciampino))
– registrácia v kempe (naše prechodné bydlisko)
– večerná prechádzka po Námestí sv. Petra
– prechádzka cez Janicolo a uličky Transtevere + pravá talianska zmrzlina
– cesta do kempu (krátky odpočinok)

6.2. 2011
– Bazilika Santa Maria in Aracoeli
– Forum Romanum
– Anjel Pána so Sv. Otcom na Námestí sv. Petra + rozhovor s riaditeľom slov. redakcie Vatikánskeho rozhlasu
– „čľapkanie“ v mori
– Bazilika sv. Pavla
– Koloseum
– Fontána di Trevi

7.2.2011
– sv. omša v uhorskej kaplnke v Bazilike sv. Petra
– modlitba pred hrobom Jána Pavla II.
– prehliadka baziliky a kupoly
– Laterán
– Sväté schody
– Desiatok ruženca v Santa Mária Maggiore

8.2.2011
– balenie kufrov + odchod na letisko
– „TAXI, TAXI“ – adrenalínová cesta na letisko
– prílet do vlasti (Rím (Ciampino) -> BA)
– cesta vlakom z BA – TN

Ako hodnotia Rím a púť samotní účastníci?

Veľmi sa mi páčilo, že človek tam mohol vidieť veľa nielen z toho historického hľadiska, ale mohol toho mnoho zažiť a načerpať aj z toho duchovného. Veľké boli zážitky nielen z toho, že sme navštívili mnoho bazilík a pekných miest, ale taktiež absolvovanie Anjel Pána so svätým otcom ale jedným z najsilnejších zážitkov boli pre mňa osobne absolvované Sväté schody po kľačiačky. Takže ako zhrnúť jedným slovom Rím? PERFEKNÉ !! 🙂 (Majka)

Celá cesta a pobyt bol skvelý. Bolo tam všetko: smiech, únava, bolesť, radosť, hlad, nedostatok kofeínu a adrenalín :). Najväčší zážitok pre mňa boli Sväté schody, ktoré sme prešli kolenačky. (Jana)

Vo mne najviac zanechali stopu tieto tri veci: sv. omša v Bazilike sv. Petra, prechod kľačiačky po schodoch, po ktorých kedysi dávno kráčal aj sam Kristus a „útek“ z Ríma (Kyka)

Rím vo mne zanechal hlbokú stopu, najmä vďaka ľuďom s ktorými som tam bola. 🙂 Vidieť pápeža na vlastné oči (hoci z diaľky), pomodliť sa pri hrobe Jána Pavla II. a Sväté schody…- to sa nestáva každý deň. Rovnako aj preplnené autobusy (človek by neveril, koľko dobrých ľudí sa tam zmestí – týmto ďakujem Tomášovi T., že ma nenechal na zastávke :)), úžasná zmrzlina a efektný príchod na letisko (ako z filmu TAXI, TAXI)… ďakujem, že som tam mohla byť spolu s vami (Monika)

Odlet bol super, sprievodca bol este suprovejší a spolucestujuci najsamsuprovejší. Prekvapilo a uchvatilo ma všetko na každom kroku, nakoľko som tam ešte nebol. Tá mohutnost stavieb asi najviac. (Jaro)

Rím je veľký. Históriou, kultúrou, umením, atmosférou. Veľke chrámy, veľké námestie, veľa zmrzliny, veľa pizze, veľa áut, veľa motoriek, veľa vody, veľa ľudí, veľký pápež, veľký zážitok, veľká vďaka! (Peťo)

A prečítajte si aj článok Púť do Ríma a mladí z UPC očami nášho sprievodcu dona Rasťa Hamráčka. A započúvajte (3,5 MB, MP3 audio) sa do slov sv. otca Benedikta vyslovenými 6.2. 2011 pred modlitbou Anjel Pána (od času 0:50), v čase našej návštevy Vatikánu aj s vyjadrením univerzitného kaplána pre Vatikánsky rozhlas (4:14 – 5:40). Galéria prináša aj bohatú foto dokumentáciu.


Prinášame vám kompletné znenie deviatnika, pomocou ktorého sme sa na našu 1. leteckú púť mohli pripravovať deväť dní v predstihu. Deviati z nás podľa rozpisu (každý deň niekto iný) ponúkli štyri body podľa nasledujúcej schémy a e-mailovou formou ich preposlali všetkým pasažierom:


1. Na čo sa v Ríme najviac teším.
2. Za čo, za koho alebo o čo, za akú oblasť svojho života sa chcem modliť a prosiť v Ríme.
3. Nájsť nejaké slovko Jána Pavla II., ktoré ma oslovilo a ponúknuť ho ostatným.
4. Vybrať desiatok, ktorý sa v tento deň všetci pomodlia.

A tu sú jednotlivé dni, tak ako prichádzali:

1.deň, 27.1. 2011
1. Teším sa najviac na Fontánu di trevi
2. chcem sa modliť za dobrotu a spravodlivosť
3. Jan Pavol II.: „moja najobľúbenejšia modlitba je svätý ruženec.“
4. Ktorý pre nás bičovaný bol
Jaroslav

2. deň: 28.1.2011
1. Teším sa na všetko: od letu lietadlom, cez návštevu všetkých
dostupných pamiatok, a najmä na Baziliku Svätého Petra (hrob Jána
Pavla II. – čo bude pre mňa asi najväčším duchovným zážitkom, keďže
sa mi to nepodarilo za jeho života)
2. Skrze túto púť by som chcela prosiť za trpezlivosť a vzájomné
odpustenie (najťahšie je odpustiť sebe samému)
3. Vždy, keď počujem meno Jána Pavla II., v hlave sa mi vybaví:
„Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt“, čo vo voľnom preklade
znamená: „Ja som celý tvoj, a všetko, čo mám, ti patrí, môj drahý
Ježišu, prostredníctvom Márie, tvojej svätej Matky“*
4. Dnes sa môžeme spoločne za našu púť pomodliť desiatok: Ktorý pre
nás kríž niesol.
Monika

3. deň: 29.1.2011
Ahojte putnici,
1. velmi sa tesim na: – Sixtínsku kaplnku – (nachádza sa vo Vatikáne. Pravdepodobne od r. 1559 je Sixtínska kaplnka so svetoznámymi renesančnými freskami dejiskom konkláve. Pápeži sa tu volili najmenej 20 krát. Sixtínska kaplnka je nazvaná podľa pápeža Sixta IV. Slávny Michelangelo, tu stvárnil tému stvorenia. Najznámejšou freskou je Posledný súd. Konkláve v Sixtínskej kaplnke pri Michelangelovom Poslednom súde zvolilo naposledy nového pápeža v utorok 19. apríla 2005 keď za nasledovníka Jána Pavla II. bol zvolený kardinál Joseph Ratzinger, ktorý prijal pápežské meno Benedikt XVI), – a na Baziliku Svätého Petra, tiež hrob Jána Pavla II., a tesim sa na pápeža samozrejme.
2. Prostredníctvom tejto púte by som chcel poprosiť za rodiny a pokoj v rodinách, pretože rodina je základ a je veľa rozbitých a nekompletných rodín…Aj za „UPC rodinu“ aby mala čím ďalej tým viac členov:-)
3. Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev… ale je rovnako cestou pre každého človeka.
4. Ktorý slávne vstal z mŕtvych. (Ako UPC frčíme na zmŕtvychvstaní:-)
Peťo

4. deň: 30.1.2011
Ahojte
1. Teším sa na požehnaný čas strávený so super ľuďmi na krásnom
mieste, ktoré som už dávno túžil navštíviť, teším sa na všetko čo
príde.
2. Prostredníctvom púte chcem prosiť za Božiu pomoc a požehnanie pre
nás, aby sme celý život kráčali po správnej ceste a aby nám Boh dal
silu a dar privádzať k nemu ľudí, čo sa ho boja spoznať alebo ho
odmietajú.
3. Výrok od Jána Pavla II…pasuje asi na naše UPC 🙂 „Svet
potrebuje Božích šialencov…. akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech,
Stanislav, alebo Maximilián Mária Klobe … ktorí mali odvahu milovať
a neodradila ich žiadna obeta.“
4. Ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
Dušan

5. deň: 31. 1. 2011
Ahojte,
1. Teším sa na všetko od príletu až do odletu, a že si všetko ešte raz pozriem trošku inak a tiež sa veľmi teším na pápeža.
2. Prostredníctvom púte chcem prosiť za fyzické a duševné zdravie pre nás a našich blízkych.
3….chorých prosil: „Vy, slabí a chorí, buďte zdrojom sily pre vášho brata a otca, ktorý v modlitbe a v srdci stojí pri vás. Ján Pavol II. pred odchodom z Poľska v roku 1979 požiadal svojich rodákov: „Musíte byť silní, drahí bratia a sestry… Musíte byť silní silou viery…Túto silu potrebujete dnes väčšmi než v ktoromkoľvek inom čase. Musíte byť silný silou nádeje, nádeje ktorá prináša radosť zo života a nedovoľuje nám zarmucovať Duch Svätého. Musíte byť silní láskou, ktorá je silnejšia než smrť…a pomáha nám uskutočniť veľký dialóg s človekom a svetom, ktorý spočíva v dialógu so samotným Bohom, s Otcom skrze Syna v Duchu Svätom, v dialógu spásy.“…
4. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Jana

6.deň: 1.2.2011
Ahojte priatelia,
1. ja sa teším na všetko, čo sa týka našej púte, na Vás, na cestu, na pamiatky, teším sa na veci, ktoré tu už boli spomenuté, a tiež sa teším aj na Baziliku sv. Petra a Anjelský hrad, ktorý je spojený s Vatikánom (uvidíme, či ho aj uvidíme 🙂 )
2. Púť by som chcela obetovať za náš duchovný rast, rast nás pútnikov, našich blízkych, všetkých mladých.. aby sme našli svoju cestu k Bohu a vytrvali ..
3. Mne sa s Jánom Pavlom II. spája jeho myšlienka “ NEBOJTE SA! “ “ Nebojte sa otvoriť dvere svojich sŕdc Kristovi ! Nebojte sa odovzdať Márii a veriť tak, ako verila ona!
Nebojte sa každý deň ísť za Kristom! Nebojte sa vyznávať svoje hriechy Kristovi vo sviatosti zmierenia a dúfajte v jeho nekonečné milosrdenstvo!“
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
Kyka
Ps. K pamiatke Jana Pavla II.

7.deň: 2.2.2011
Milí pútnici, môj deviatnik je trochu rozsiahlejší… nenechajte sa odradiť kvantitou 🙂 A ten citát zo záveru, tu už raz zaznel – Duško ma obehol, ale už som to mala napísané a nechcelo sa mi to meniť.

„Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva pod Máriiným materinským a láskavým vedením „. Ján Pavol II.
1.Teším sa na všetky pamiatky, ale momentálne sa mi tématicky k úmyslu, výroku a vybranému desiatku hodí táto: jeden z 5 najväčších patriarchálnych kostolov Ríme. Má najvyššiu zvonicu (75m) v širokom okolí. Tejto bazilike predchádzala budova, ktorej pôdorys bol vyznačený na snehu, ktorý zázračne napadol v lete v roku 352. Môj tip : Bazilika Santa Maria Maggiore
2. V poslednom čase ma 4 kamarátky milo prekvapili novinou, že budú mamičkami. Veľmi ma to potešilo a v tej eufórii som sľúbila, že sa za ne budem modliť, čo oni s radosťou prijali. Netušila som ešte, čo na seba beriem…, čo začne prichádzať – zdravotné problémy, rodinné problémy a problémy všemožného typu… o to viac cítim potrebu sa modliť za ne i za ich nenarodené deti. Preto by som cez túto púť chcela prosiť za ne, ale i za všetky nenarodené deti, ktoré sú v láske očakávané ale i také, ktoré nie. Aj z toho dôvodu som volila ako tip na pamiatku Baziliku Santa Maria Maggiore. Vidím to ako vhodnú príležitosť, poprosiť našu najdrahšiu Matku, ktorá je Matkou všetkých. Všetkých bez rozdielu. Chcených i nechcených… Práve jej by som rada zverila tie nenarodené deti (chcené aj nechcené) a ich matky, ktoré prechádzajú rôznymi problémami. ONA bola matkou BOHU, ONA to dá…
3. Ján Pavol II. povedal, že „Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“ – Cieľ je jasný, prostriedok viditeľný, už len prosiť o silu ísť a vidieť cestu.
4. Môj tip pre dnešný desiatok je z radostného ruženca. Každý príchod na tento svet by mal byť radostný – preto RADOSTNÝ RUŽENEC. V tejto súvislosti som vybrala druhé tajomstvo: „Ktorého si Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.“

Našla som k tomu aj také pekné rozjímanie…- pre tých ktorých som svojou rozsiahlosťou ešte neodradila. Na Márii i na Alžbete sa napĺňa slovo: „Bohu nič nie je nemožné.“ Veď „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ V oboch budúcich mamičkách je obrovská radosť. Ich srdečné stretnutie sa stáva oslavou Boha. Alžbeta nemala odkiaľ vedieť, že Mária je v požehnanom stave a napriek tomu spoznala, že má v lone Živého Boha. Tu je skrytá jedna veľká pravda: Pán sa dá poznať každému, kto je vnímavý na jeho hlas a dotkne sa každého, kto ho očakáva. Zároveň hovorí o tom, že Boh posväcuje vzťahy, ktoré sú zakorenené v ňom. Ak sa o Ježiša, ktorého denne prijímame do srdca budeme starať tak ako Mária a ak ho budeme očakávať tak ako Alžbeta, naše vzťahy sa zmenia. Dostanú nový rozmer a dynamiku vďaka tomu, že v blížnych rozpoznáme Ježiša a on bude
vždy na prvom mieste. Len takto môžu naše vzťahy fungovať.

A na záver ešte jeden povzbudivý citát od Jána Pavla II. Keď som ho čítala, hneď som mala pred očami naše UPC a všetky tie osobnosti v ňom sa stretávajúce: „Svet potrebuje Božích šialencov … akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe … ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta.“

Týmto ďakujem všetkým obetavým ľuďom, na čele s o. Jurajom, bez ktorých by UPC asi len veľmi ťažko fungovalo. Takže Boží šialenci – go ahead, Roma is waiting for us !!!:-)

Mária

8.deň: 3.2.2011
Ahojte,
1. Teším sa na celú púť, od začiatku až po koniec, od cesty vlakom po lietadlo (prvý krát budem letieť, dúfam, že nie aj posledný :DD) , na všetky zážitky a povzbudenia, ktoré si zo sebou odnesiem. Už tu to bolo pár krát spomenuté, ale keďže aj u mňa je to na prvom mieste, tak sa zopakujem. Teším sa na Baziliku sv. Petra (hrob Jána Pavla II) Zaujímavý na pozretie je aj Kostol Santa Maria in Cosmedin. Je to známy kostol v centre Ríma. Vznik kostola sa datuje až do 6. storočia, patrí medzi najstaršie kostoly v Ríme. Je známy pre svoj mramorový artefakt Ústa pravdy – Bocca della Verita. Podľa legendy sem vodili žiarliví muži svoje neverné manželky. Manželky do Úst pravdy vkladali svoje ruky a v prípade, že manželka bola neverná, ústa odňali žene ruku.
2. Prostredníctvom tejto púte by som chcela prosiť za nás, naše rodiny a priateľov a za všetky medziľudské vzťahy.
3. Myšlienka Jána Pavla II.: „Koľko materiálnych vecí môžeme vybaviť, ak ich začneme dôvernou modlitbou!“
4. Dnes sa pomodlíme jeden desiatok z ruženca svetla, ktorý mimochodom v roku 2002 ponúkol Ján Pavol II.- „Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.“

S pozdravom Jana 🙂

9. deň: 4.2.2011
čawte kamaráti !!!! alebo inak „ciao cameratas“ (amatérsky preklad)

1. Teším sa na mnoho vecí , z ktorých výber je nielen ťažký ale pri mojich slovných prejavoch aj dosť komplikovaný, keďže zvyknem hovoriť veľa: Rím ako taký, let lietadlom, to, že sa viac medzi sebou spoznáme, Vatikán ako taký, pizza (bez toho fakt neodídem 🙂 ) a všetko, na čo si len spomeniem počas každého predchádzajúceho dňa ako som sa rozhodol ísť do ríma s haluzákmi 🙂
2. Prosím za svojho starého otca, ktorý mal pred týždňom výročie smrti a nesiem jeho meno a nikdy som sa s ním nestretol (už je to vyše 25 rokov ) Za rýchle uzdravenie človeka o ktorom som sa dnes dopočul, že má zdravotné problémy a za naše UPC …. (zvyšné prosby Boh už pozná)
3. Pre mňa bol najväčší skutok Jána Pavla II fakt : V marci 2000 pápež Ján Pavol II. navštívil pamätník holokaustu Jad va-Šem v Izraeli a dotkol sa toho pre Židov najposvätnejšieho, Múru nárekov v Jeruzaleme. Neuveriteľný čin ukazujúci na schopnosť priateľstva ľudí bez rozdielu na vierovyznanie, morálne a sociálne hodnoty. Čin ktorý ukazuje na fakt, že sme si všetci rovní.
4. Ktorý slávne vystúpil do neba.
Lukáš