dscf4311 Salezián don Vilo Riško, ktorý nás navštívil 8.12. 2010 vo veľkej sále Školského internátu v Zlatovciach vás prevedie metódou rozlišovania medzi citom a rozumom, vysvetlí čo sú pocity plytké a povrchné a aký je rozdiel medzi nimi a pocitmi hlbokými. Dozviete sa, že správne rozhodnúť sa dá jedine v čase a zistíte, aké sú najdôležitejšie kritériá dobrého rozhodnutia, ako aj čo všetko treba brať pri jeho robení do úvahy. Vypočujte si prednášku (56 MB, MP3 audio).

Pohľad na Nepoškvrnenú Pannu Máriu, a jej sviatok cez autentickosť pozývajúceho milujúceho Boha, ktorý pozýva a ktorý do ničoho nenúti – to všetko v kázni (14 MB, MP3 audio).