(článok vyšiel aj v prvom čísle univerzitného magazínu TnU-TRENDY, 1/2011)

dscf4311O tom aký je dôležitý prvý rok v živote človeka sa presvedčil už každý z nás. Prvý rok UPC Trenčín bol nie len dôležitý, no aj veľmi úspešný a preto sme sa rozhodli jeho významný krôčik patrične osláviť.

Dňa 22. 10. 2010 sme sa stretli spolu s našimi profesormi, dekanmi, prodekanmi a pánom rektorom prof. Ing. Ivanom Kneppom DrSc., v dobre známych priestoroch UPC-čka (budova B úplne hore, úplne vzadu). Svojou návštevou nás podporil aj primátor mesta Trenčín Branislav Celler a evanjelická farárka Mgr. Janka Bartová.

Celá slávnosť začala príhovormi Mgr. Jany Bartovej a Univerzitného kaplána ThDr. Juraja Sedláčka PhD., ktorý sa taktiež poohliadol sa za uplynulým rokom a zhrnutím predchádzajúcich akcií v UPC. Pokračovalo sa recepciou spojenou s pohostením až do podvečerných hodín, ktorá bola spríjemnená prezentovaním fotografií z činností UPC v predchádzajúcom roku.

Škola nám v tento deň poslúžila nielen ako miesto na oslavu, ale aj ako kúsok nášho domova, preto sme zo školy neodchádzali a zostali sme prespať v priestoroch UPC. Nikdy som si nepomyslel, že práve my budeme mať exkluzívnu príležitosť prespať práve tam, kde by každý z nás, bol vždy čo možno najkratšie. Práve v tento večer som mal možnosť vidieť, ako vyzerajú prázdne chodby našej B budovy, počas noci, bez vyučujúcich a študentov.
Myslím, že už nikdy nebudem mať takú možnosť ako som mal práve na tejto nevšednej oslave. Po večerných rozhovoroch sme vytiahli karimatky, spacáky a skromne sa rozložili tam, kde ešte nikto nikdy pred nami neležal. S úsmevom na tvári sme tento deň ukončili s pocitom, že na túto noc nikdy nezabudneme.

A tak ti naše drahé UPC želáme všetko dobré na tvojej dlhej ceste so študentmi TnUAD.

Lukáš Mäsiar, študent


Prvé narodeniny zachytili aj média:
Prvé narodeniny UPC Trenčín: Noc s relikviami na univerzite

Rádio Lumen v rubrike:
Infolumen (24.10. 2010, MP3 formát, 1.5 MB)
Cirkev dnes (25.10. 2010, MP3 formát, 3.5 MB)

TV Lux:
Správy 354 (od času 7 min 40 sek)

aj fotograf v obrazovej podobe.