UPC

9.4.2013 nás na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a na Školskom internáte v Zlatovciach navštívil Pavol Hudák, autor knihy Ďakujem, že si. Tu je niekoľko impulzov z jeho prednášok, ktoré adresoval našim študentom:

– Keď ide chlapec na skúšku, rozmýšľa, čo povie. Keď ide na skúšku dievča, rozmýšľa, čo si oblečie.

– Muž a žena budujú vzťah z dvoch dôvodov: 1. zo strachu pred samotou a 2. z túžby po jednote.

– Nikdy nechoď zo vzťahu do vzťahu. Najprv sa uzdrav, vylieč si srdce a tak budeš vedieť, čo dávaš a koho stretávaš.

– Ak dievčaťu chýba otec, je riziko, že sa stane milenkou nejakého staršieho muža.

– Srdce človeka je nádoba na lásku: ak nie je naplnené láskou, tak potom je človek citovo hladný.

– Je to spojená nádoba rodičovskej lásky: láska otca a láska mamy sa vlieva sa do neho.

– Muž môže byť nešťastný s ktoroukoľvek ženou na svete, ak ju nemá rád. (Ani jednu si neváži.)

– Muž môže byť šťastný s jedinou ženou na svete, iba ak ju má rád.

– Dievča si musí vypiť, aby nabrala odvahu osloviť chlapca. Až keď si dá tvrdý alkohol, potom začne kecať s chalanmi. – Kým si nevypije, nemá odvahu.

– Človek je citovo hladný, lebo nezažil lásku doma, (citové objatie) a tak ho hľadá po uliciach.

– Túžba po prijatí takého, aký som – navždy. Chlapec hovorí dievčaťu: „ Ľúbim Ťa.“ Dievča nato: „ Už nikdy mi to nehovor, len ak za tým bude nasledovať slovíčko navždy.“

– Láska je voľba a vernosť k voľbe – láska je trpezlivá. Bez trpezlivosti láska neexistuje.

– Ak sa pekný vzťah stane konzumným, je zvykom, že nevydrží dlho, lebo stojí na konzume (niečo za niečo).

– Prvý krok sebaprijatia (reálny vzťah k sebe) je nutný, aby sme mali čo dať, čo ponúknuť.

– Srdcom muža je žena. Ak muž zneuctí ženu, zneuctí aj svoje srdce muža; nie je gentleman.

– Ak muž poníži ženu, poníži sám seba.

– Žena je silná, keď je slabá a v tom je jej krása. Muž nemôže byť slabý.

– Muž hľadá ženu, ktorej sa môže priznať, že je slabý, keď takú nájde, tak je rád, že pri nej sa cíti bezpečne, že vie, že to nezneužije.

– Muž túži dobývať ženské srdce a zároveň chrániť krásku.

– Zjednotenie bude mať iba s jednou, tú ktorú bude chrániť.

– Dievča si nachádza sebadôveru tak, že ide od harmónie cez sebaúctu k sebadôvere.

– Chlapci od sebadôvery k sebaúcte: Chlapci viac si veriť, dievčatá viac si vážiť samu seba.

4 kroky pre uzdravenie –

1. krok – Prijať pravdu. Pravda oslobodzuje.

2. krok – Ľútosť je pokoj.

3. krok – Odpustiť sebe.

4. krok – Urobiť hrubú čiaru za minulosťou a začať nový život; to je znovuzrodenie.

Plné znenie prednášky nájdete v sekcii Na stiahnutie.