UPC

Ani sme sa nenazdali a naše UPC oslávilo 3tie narodeniny. V stredu 24.10. sa o 12.00 otvorili brány UPC. Pre návštevníkov bola otvorená zóna ticha, kde bola vystavená Sviatosť oltárna. Pri tejto príležitosti sa každý mohol v kaplnke ponoriť do ticha modlitby. Počas dňa nás osobne navštívili a prišli zablahoželať dvaja prorektori a niekoľko pedagógov, ktorí sa nemohli zúčastniť večerného programu. O 18.30 sa začala ďakovná omša. Zúčastnili sa na nej asi 4 desiatky študentov, niekoľkí pedagógovia a zamestnanci. V kázni náš kaplán o. Juraj hovoril o príkladných životoch patrónov UPC: o svätých Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. Dôraz v kázni kládol na Skalku pri Trenčíne a na rieku Váh, kde podľa dostupných prameňov pred tisíc rokmi rok sedával orol a na tom mieste našli neporušené telo mučeníka Benedikta: „V srdci každého z nás je malé miesto, v ktorom som len ja a Boh. Toto miesto je základným kameňom života každého z nás.“ Po tejto časti programu sme sa presunuli do Trenčianskej Závady na Gazdovstvo Uhliská. Na ranči sme sa mohli povoziť na koňoch a nakoniec sme si pochutnali na výdatnej spoločnej večeri. Po príchode na Skalku pri Trenčíne si noví členovia UPC mohli vziať kameň z Váhu a ten kameň môžu podpísať a priniesť do UPC pod oltár. Bude to pre nich symbol, že aj oni sú kameňmi UPC, na ktorých UPC stojí. Na brehu Váhu po zamyslení sa nad životmi svätcov sme vypustili 3 lampióny vo farbách UPC ako symbol 3tích narodenín. Podľa slov o. Juraja sa oslava narodenín vydarila. Na záver vyslovil prianie: „Prajem si aby sa rodina UPC-čkárov rozrastala a aby sme sa o rok zišli ešte vo väčšom počte.“

Bc. Jaroslav Spodniak