(článok pre univerzitný časopis TnU Trendy a komplexné mediálne spravodajstvo z otvorenia nového UPC )

Univerzitná pastorácia na Slovensku sa rozrástla. To že Trenčín, ako posledné univerzitné mesto na Slovensku nemá svoje Univerzitné pastoračné centrum, je už minulosťou. Na pôde našej univerzity, 23.10.2009 ho slávnostne otvorili rektor trenčianskej univerzity a nitriansky biskup.

Terminus technikus

Všetky krajské mestá, spolu s univerzitami vo Zvolene a Ružomberku. Dovedna desať UPC-čiek otvára dvere všetkým ľuďom dobrej vôle. Univerzitné pastoračné centrá sú miesta pre osobnostný a duchovný rozvoj a rast študentov, pre stretávanie sa medzi sebou navzájom i Bohom. Z hľadiska špeciálnej pastorácie v meste Trenčín, je popri dvoch vojenských duchovných, policajnom, väzenskom a nemocničnom kaplánovi, ktorý od júla pracuje na plný úväzok v Trenčianskej fakultnej nemocnici, miesto vysokoškolského kaplána na poli špeciálnej pastorácie šiestym.

Sme to my a naše mesto

dscf4311V Trenčíne od roku 2001 boli na túto službu postupne ustanovovaní kňazi, ktorí obetavo zabezpečovali sieť študentských omší a stretiek, žiaľ bez vlastných priestorov. Poverenie na túto službu som z rúk biskupa prevzal v máji 2008. So študentmi sme sa stretávali okrem študentských omší aj na výletoch, túrach, študentských večeroch vo veľkej zasadačke na univerzite. Napriek virtuálnej existencii UPC-čka sme absolvovali dve víkendovky – duchovnú obnovu v Oswiecime, Wadoviciach a Krakowe ako aj technickú exkurziu v Prahe. Ďalej to boli Disco-show a rokové omše na Školskom internáte DM, v rámci ktorých sme privítali exorcistu Mons. Petra Brodeka či špecialistu na citový život mladých ľudí dp. Pavla Hudáka (viac v galériách na www.upctn.sk). Po vstupných rokovaniach a otvorenosti univerzity, nám ako ústretovú odpoveď na zoznam rozbehnutých aktivít, škola v júni pridelila pekné priestory v B budove na Sihoti. Od tej chvíle už nič (teda okrem prázdnin 🙂 nebránilo prípravným prácam, ktoré smerovali k otvoreniu. To, že centrum dostalo zelenú v priestoroch školy, dosah všetkých aktivít a možností rozširuje z okruhu internátnych študentov aj na široký okruh denne dochádzajúcich.

Deň D

dscf4121Bol to piatok 23. október 2009. Vo veľkej zasadačke v B budove sa o 14:00 stretli najvyšší predstavitelia Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka, študenti, zamestnanci, akademická obec, primátor mesta Trenčín Branislav Celler, poslanci NR SR Trenčianskeho samosprávneho kraja, župan trenčianskeho VÚC, štátni tajomníci MŠ SR a MPSVR SR, dekan a kňazi trenčianskych mestských farností, zástupkyne ženských rehoľných kongregácií mesta a mnohí ďalší. Boli sme svedkami slávnostného podpísania Dohody o vzájomnej spolupráci. Podpísali ju rektor Trenčianskej Univerzity Doc. Ing. Miroslav Mečár CSc. ako najvyšší predstaviteľ Trenčianskej univerzity a nitriansky diecézny biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. ako najvyšší predstaviteľ biskupstva, na území ktorého sa mesto Trenčín i nové UPC nachádza. Po prijatí zmluvy už nič nebránilo centrum otvoriť; po slávnostnom prestrihnutí pásky ho biskup požehnal a vyhlásil jeho patrónov. Slávnosť pokračovala recepciou. Reportážne správy, fotografie a záznamy médií nájdete na webovej stránke UPC.

Otvorenie

Pomoc má meno

Za existenciou UPC ako jeho prvý správca na pozadí vidím a vnímam veľkú platformu ústretovosti a prijatia. V mene všetkých – terajších i budúcich študentov, po vďake Bohu i mnohým neznámym za ich modlitbu, srdečne ďakujem všetkým, ktorí vytvorili priestor, podmienky a cestu novému UPC: p. rektorovi univerzity doc. Ing. M. Mečárovi, nitrianskemu biskupovi Mons. V. Judákovi, dámam prodekankám, p. kvestorovi Ing. M. Haščicovi, Ing. arch. J. Šandorovi, zamestnancom na ekonomickom, hospodárskom a technickom úseku školy, a v neposlednom rade študentom zo všetkých štyroch trenčianskych fakúlt TnUAD, ktorí od polovice augusta tohto roku pod vedením mojej sestry, textilnej výtvarníčky Mgr. Art. J. Zaujecovej, nezištne venovali svoj čas a fyzickú pomoc pri inštalácii a zariaďovaní priestorov, ako aj pri priebehu slávnosti. Ďakujem touto cestou za pomoc aj sponzorovi. Otvorenie sa nezaobišlo bez darčekov: primátor mesta daroval UPC-čku tapisériu Bdenie pustovníka, ktorá sprítomňuje patrónov UPC, pustovníkov Andreja Svorada a Benedikta, ako aj kolekciu kníh pre zónu ticha. Nitriansky biskup venoval omšovú knihu Rímsky misál, rektor univerzity zasa príspevok na knihy a časopisy do čajovne. Kamene v zóne ticha sú duchovným spojením s pútnickým miestom Skalka: 48 hodín pred otvorením (so zrazom o 6:15 ráno na železničnom moste) sme putovali na Skalku. Z brehu rieky Váh medzi novým kostolom na Skalke a Jaskyňou Starej Skalky, na miestach kde podľa legendy v 11. storočí krúžil orol a kde našli neporušené telo sv. Benedikta, si každý priniesol do novej kaplnky svoj kameň.

To nie je pre mňa

KaplnkaMyslieť si, že prostredie UPC je len pre kresťanov, by bolo chybou. Podobne ako napríklad duchovná služba v armáde. Zo slov môjho spolužiaka z teológie, ktorý bol už ako duchovný pred pár rokmi na mierovej misii v Iraku môžem povedať, že hoci na rotujúcej jednotke vojakov neboli všetci veriaci, boli chvíle, kedy jeho prítomnosť nemohol nikto nahradiť; často a rád poslúžil všetkým: vytváral možnosti a priestor ako zlepšiť súdržnosť vojakov celej misie aj medzi sebou navzájom. Želám preto našej univerzite, tak študentom, ako aj akademickej obci, aby do UPC chodili radi a často, a nebáli sa budovať vzťahy medzi sebou navzájom i Bohom. Verím, že kaplnka (zóna ticha) zasvätená svätým zo Skalky, ktorých život a hľadanie naďalej zostávajú inšpirujúce, sa stane skutočnou vyhľadávanou oázou a srdcom tejto školy.

Kde a kedy

UPC sa nachádza na 3. poschodí B budovy na Sihoti, B 419. Čajovňa a zóna ticha sú otvorené denne od pondelka do štvrtka 10:00 – 16:00, počas naplánovaných akcií aj v ďalších časoch. Na osvieženie je k dispozícii káva, čaj a minerálka. Študentské omše v kaplnke sú v stredu o 12:30. Duchovné poradenstvo a sviatosť zmierenia v pondelok 15:00 – 17:00 a v stredu 13:00 – 15:00 (Po dohode aj v inom čase; častejšie aj pred Vianocami a Veľkou nocou; kl.232). V čajovni sú knihy a časopisy, v zóne ticha Sväté Písmo, a duchovná literatúra. Oznamy, témy prednášok, mená pozvaných hostí a aktuálne akcie, ako aj prípadné zmeny, sledujte na nástenkách a na webovej stránke www.upctn.sk

Dovidenia v UPC!

J. Sedláček, vysokoškolský kaplán


NAPÍSALI O UPC:

Prinášame vám komplexné mediálne spravodajstvo z otvorenia nového UPC, tak ako ich zachytili elektronické a printové médiá.

Správy TV LUX

Najdôležitejší sú ľudia, priestory prídu. Prišli.

Slávnostné otvorenie UPC Trenčín

Druhé univerzitné pastoračné centrum v nitrianskej diecéze

Trenčianska univerzita má nové pastoračné centrum

Podrobná fotoreportáž zo stránky farnosti Trenčín-mesto

Nitriansky biskup vysvätil nové univerzitné pastoračné centrum (SME)

Nitriansky biskup vysvätil nové univerzitné pastoračné centrum (TV Noviny)


dscf4155

POVEDALI O UPC:

Podporujem všetko, čo je hľadaním seba samého. Rektor, doc. Ing. M. Mečár, Csc.

Na našich slovenských univerzitách, ale aj vo svete vôbec jestvujú takéto centrá, aby popri svojej vedomostnej formácii hľadali aj hodnoty, ktoré ich viac urobia ľuďmi. Mons. prof. V. Judák, nitriansky biskup

Som vďačná za UPC, lebo je to miesto, kde sa človek rozvíja po všetkých stránkach, ale hlavne má možnosť spoznať hlbšie hodnoty tohto sveta. Je to miesto krásnych stretnutí. Majka, FSEV

Nachádzame tu ľudí so spoločnými názormi. Juraj, FM

Pre mňa je UPC možnosťou stretnúť ľudí na podobnej vlnovej dĺžke. Lucia, FZ

Hm, ako to slušne povedať: počas voľna medzi prednáškami už nemusím chodiť do Kozla… Jozef, FŠT

Môžeme sa tu oddnes stretávať a spoznávať viac ľudí. Katy, FSEV

Osobne mi niečo také chýbalo v začiatkoch štúdia, lebo okrem študentskej omše tu nejako nič nebolo. Teraz, aj keď môžme niečo, aj keď malé urobiť pre UPC, tak mám z toho taký dobrý pocit a myslím, že som sa viac začal opierať o Boha, aj čo sa školy týka. Cítim takú podporu „z hora.“ Aj tie nedeľné omše majú úplne iný nádych ako keď stojím u nás doma v kostole ako drúk a len rozmýšľam, kedy to skončí a čo budem mať na obed. Tu v UPC je to také osobnejšie. Dalo mi možnosť stretávať sa s ľuďmi, o ktorých viem, že sú na dobrej ceste v živote. Aj na dlhoročných kamarátoch som si všimol, že sa tiež sa orientujú na Boha a tiež im pomáha v ťažkých chvíľkach – takže už ma nikto nemôže presvedčiť že Boh neexistuje. Fero, FM

Myšlienka UPC v Trenčíne vznikla už dávnejšie na základe dobrých skúseností z iných univerzitných miest. Pre mňa je UPC najmä o vzťahoch: o vytváraní horizontály vzťahov medzi ľuďmi a o hľadaní vertikály Lásky, ktorá nás presahuje. V nových priestoroch sa ponúka priestor pre toho hľadanie a nachádzanie… bývalý koordinátor UPC Martin

Reportáže Miloša Horičku a Pavla Jurčagu z Rádia Lumen (MP3 formát):

Rozhovor s biskupom V. Judákom

Predstavenie nového UPC

Rozhovory v kaplnke: biskup Mons.Viliam Judák, a výtvarníčka Mgr. Art. Jana Zaujecová

Reportáž Pavla Jurčagu z festivalu AKADEM