Úprimná vďaka všetkým za pomoc a sviatočné spoločenstvo na slávnosti Te DEUM. Viac foto nájdete v galérii.

Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame v centre mesta, na záver Eucharistická adorácia (posledný pondelok v mesiaci). Po skončení prehliadka výstavy IKON v gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda, s výkladom o. Igora, teológa a miestneho farára.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov.

Štvrtok 19:00 táborové stretko a príprava letného UPC apoštolátu.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj o 18:00 a 17.jún slávnosť TE DEUM o 19:00 a 24.jún 2024 o 19:00.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v stredu od 12:00 do 13:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti, B 418. V nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).