Pondelok 19:00 Kostol NOTRE DAME v centre mesta TRENČÍN, slávnosť TE DEUM. Po skončení slávnostná recepcia (viď plagát vyššie) s benefičným vystúpením našej plesovej kapely TORON z Lipian z príležitosti vydania nového CD.

Utorok sv.omša presunutá na štvrtok.

Streda 19:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 na Sihoti. Po skončení príprava Te Deum After party.

Štvrtok 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov.

Štvrtok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5. posch. internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj o 18:00 a 17.jún slávnosť TE DEUM o 19:00 a 24.jún 2024 o 19:00.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v stredu od 11:00 do 11:30 a od 18:30 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti, B 418. V nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).