„Povedz mi o niekom, že je nevďačný, a povedal si mi o ňom všetko zlé.“ Srdečné pozvanie na ďakovú slávnosť Te Deum.

Pondelok sv.omša nebude

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín – Zlatovce.

Streda 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ, B 419 pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Streda 19:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 na Sihoti. Po skončení príprava slávnosti Te Deum.

Štvrtok 9:00 Rekolekcia kňazov trenčianskeho dekanátu, farnosť Sv.Rodiny, Kostol Trenčín – Juh. 9:00 Adorácia. 9:30 sv.omša.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj o 18:00 a 17.jún slávnosť TE DEUM o 19:00 a 24.jún 2024 o 19:00.

Srdečné pozvanie na slávnosť TeDeum budúci pondelok, 17.6.2024, viď plagát. Slávnostná sv.omša v Kostole Notre Dame o 19:00, rozlúčka s našimi absolventami a recepcia po skončení. Absolventi a študenti, ktorí už máte po skúškach alebo ste sa už odubytovali, za dobrovoľný príspevok máte po slávnosti pripravený nocľah na internáte. Do piatku 14.6. kontaktujte o. Juraja (vid nižšie) a rezervujte si miesta.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v stredu od 11:00 do 11:30 a od 18:30 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti, B 418. V nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).