Celomestské misie aj v našom UPC. Pátri Kapucíni na sv.omši na Slávnosť Božieho Tela.

Pondelok 20:00 sv.omša v Klubovni v suteréne internátu Záblatie č.dv. 6, ul. Ku Kyselke 34/13. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame o 19:00 oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať iba v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 25.3., jarná púť k patrónom UPC sv,omša na Skalke pri Trenčíne, 29.4.; 27.5. bude sv.omša o 18:00 v rámci Celomestských misií mesta Trenčín; slávnosť TE DEUM 17.6. o 19:00 a 24.6. o 19:00. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. Ostatné pondelky je sv.omša v Klubovni v suteréne na internáte Záblatie o 20:00) ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín – Zlatovce.

Streda 19:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 na Sihoti. Po skončení príprava slávnosti Te Deum.

Štvrtok 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD, FZ, B 419 pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Piatok 7:00 Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a prvý piatok v mesiaci. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. Na záver Eucharistická adorácia a požehnanie.

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj o 18:00 a 17.jún slávnosť TE DEUM o 19:00 a 24.jún 2024 o 19:00.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok 19:30 – 20:00 v Klubovni v suteréne internátu Záblatie, v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, v stredu od 18:30 do 19:30 a vo štvrtok od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti. V nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).