Pondelok 18:00 sv.omša v Kostole NOTRE DAME v centre mesta, v rámci celomestských misií mesta Trenčín. Téma: Takto to dopadne, keď nedôverujeme Bohu. (pondelkové mládežky v Kostole Notre Dame o 19:00 oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra v centre mesta, budú bývať iba v posledné pondelky mesiaca: 26.2., 25.3., jarná púť k patrónom UPC sv,omša na Skalke pri Trenčíne, 29.4.; 27.5. bude sv.omša o 18:00 v rámci Celomestských misií mesta Trenčín; slávnosť TE DEUM 17.6. o 19:00 a 24.6. o 19:00. Podobne ako doteraz, budú spojené s adoráciou. Ostatné pondelky je sv.omša v Klubovni v suteréne na internáte Záblatie o 20:00) ZMENA! ZMENA! ZMENA!

Utorok – – – sv.omša je kvôli prikázanému Sviatku preložená na štvrtok.

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT Záblatie, ul. Ku kyselke 469, Trenčín-Záblatie. Vstup so športovými koordinátormi. Začiatok spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru. Záver: večerné slovko + krátka modlitba.

Streda 19:00 Vigília Slávnosti PRIKÁZANÉHO SVIATKU Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Sv.omša v Kostolíku HALUZICE. Odchod od internátov 18:30, po skončení program, viď plagát vyššie.

Štvrtok 11:30 Slávnosť PRIKÁZANÉHO SVIATKU Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Sv.omša v UPC TnUAD, FZ, B 419 pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov. Celebrant: P. Jozef Konc, OFM Cap., misionár – kapucín. Sv.omšou sa zapojíme do celomestských misií mesta Trenčín. Na záver Eucharistická adorácia a požehnanie.

Štvrtok 19:00 Slávnosť PRIKÁZANÉHO SVIATKU Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. Na záver Eucharistická adorácia a požehnanie.

Nedeľa 15:00 Sv.omša na Mierovom námestí, na záver celomestských misií mesta Trenčín

Nedeľa 20:30 sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max. 40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Od začiatku letného semestra, t.j. od 12.2.2024 sa pondelkové večerné mládežnícke omše presúvajú na internát Študentský domov Záblatie, Klubovňa v suteréne, č.dv.6, ul. Pri Parku, Trenčín-Záblatie. So začiatkom o 20:00 budú vždy prvé tri pondelky v mesiaci. V Kostole NOTRE DAME zostávajú sv.omše v posledné pondelky mesiaca o 19:00 s adoráciou: 26.február, 25.marec = sv.omša na Skalke v rámci Jarnej púte k patrónom UPC, 29.apríl, 27.máj o 18:00 a 17.jún slávnosť TE DEUM o 19:00 a 24.jún 2024 o 19:00.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni na internáte SOŠ Dopravnej, vo štvrtok od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).