Kuffa
Večer s UPC s názvom Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku, konaný dňa 3.3. 2010 pritiahol do spoločenskej sály na prízemí Dopravnej Akadémie v Trenčíne takmer dve stovky ľudí. Medzi hlavné motívy ich príchodu patrila aj prednáška p. farára Mariána Kuffu (známeho ako p. farár Maroš) zo Žakoviec pri Kežmarku, ktorý sa venuje službe bezdomovcom a asociálom. Program začal sv. omšou o 19:30 a po ktorej o 20:30 začala prednáška spojená s diskusiou.

Prečítajte si pohľad na túto vydarenú akciu očami jedného študenta:

Marián Kuffa ma už po svojom príchode očaril svojou charizmou. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že je to pokojný a vyrovnaný človek. Pri svojej kázni neustále udržiaval očný kontakt s publikom veriacich. Jeho prúd reči bol spontánny a impulzívny a vždy vedel vycítiť, kedy je potrebné zvýšiť intenzitu hlasu, aby zdôraznil ústrednú myšlienku svojej kázne. Vo svojej kázni a neskoršej voľnej debate na tému: „Ukážte mi jednu šťastnú
prostitútku“ poskytol množstvo osobných skúseností, ktoré zažil so svojimi veriacimi v Žakovciach. Životné osudy jeho veriacich sú naozaj veľmi ťažké, ale veľkosť pána farára Kuffu je v tom, že vedel zareagovať na každú životnú situáciu, ktorú zažil so svojimi veriacimi. Mňa osobne veľmi zaujalo, keď rozprával o posledných chvíľach, ktoré prežil s ľuďmi, ktorí nemali nikoho iného okrem neho. Práve vtedy som si uvedomil, že tie slová, ktoré použil v danej situácii a adresoval danej osobe, ktorá umierala a potrebovala sa pred odchodom na druhý svet ešte vyspovedať, boli tie najlepšie slová, aké mohla počuť. Z jeho kázne a prednášky som si odniesol množstvo myšlienok, nad ktorými som ešte dlho uvažoval, no najviac mi utkvela veta: Pamätaj na to, že zomrieš! Fialová farba, pôstne obdobie. Čím chcel priblížiť to, aby sme si uvedomili, my veriaci svoju pominuteľnosť a snažili sa zmeniť svoje životy k lepšiemu. Osobne si myslím, že Marián Kuffa je človek, ktorý je, ako sa hovorí „na správnom mieste“.  Je vedený Duchom Svätým, ktorý mu pomáha prekonávať všetky ťažké situácie, ktoré prežíva so svojimi veriacimi v Žakovciach. Jaroslav Spodniak

Ten, kto na akcii nebol alebo si ju chce pripomenúť, si môže vypočuť audio nahrávky:
úvodné slovo (MP3, 2 MB)
kázeň (MP3, 39 MB)
záverečné slovo (MP3, 4 MB)
prednáška (MP3, 61 MB)
prípadne nahliadnuť do fotogalérie.

Na akcii bola prítomná aj TV Lux, ktorá krátky zostrih ponúkla vo svojom spravodajskom archíve (7 min 38 sek záznamu).