Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledná mládežka v tomto mesiaci = po sv.omši adorácia s poďakovaním za uplynulý kalendárny rok. Po skončení: outdoor, Vianočné trhy.

Pondelok 21:00 – 22:00 VIANOČNÁ SPOVEĎ, Klubovňa v suteréne internátu Záblatie, (č.dv.6, ul, Pri parku, vedľa FŠT)

Utorok 12:00 – 14:00 VIANOČNÁ SPOVEĎ, v UPC TnUAD na Sihoti, FZ B-419

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej. Po skončení zdobenie stromčeka v Klubovni UPC vedľa kaplnky a vianočný punč.

Streda 6:00 Adventná rorátna sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, po skončení raňajky v klubovni pri stromčeku.

Streda 7:15 Adventná rorátna sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Streda 12:00 – 14:00 VIANOČNÁ SPOVEĎ, v UPC TnUAD na Sihoti, FZ B-419

Streda 17:30 – 19:30 VIANOČNÁ SPOVEĎ, Internát SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, Kaplnka Božieho milosrdenstva, na 5.posch.

Streda 20:00 – 21:30 VIANOČNÁ SPOVEĎ, Internát Strednej športovej školy, ul.Staničná 6, Trenčín-Zlatovce, Zborovňa a kancelária školského psychológia (k dispozícii viac kňazov),

Nedeľa po Novom roku, 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok a stredu od 12:00 do 14:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti. V pondelok od 21:00 do 22:00 v Klubovni v suteréne internátu Záblatie, v stredu od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky). V nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Záujemcovia o novoročné trojkráľové požehnanie internátnych izieb, katedier a pracovní píšte juraj (zavináč) upctn.sk

NA SVET PRIŠLA LÁSKA. BUĎME CESTOU JEJ ZVIDITEĽNENIA! Milostiplné a požehnané Vianoce a citlivosť na Božie veci a dobro v sebe i v druhých po celý nastávajúci rok 2024, vám úprimne želajú i vyprosujú vaši UPC-čkari.