Pondelok 8:00 Trojkráľové požehnanie Fakulty zdravotníctva, (dekanát + jednotlivé katedry).

Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci adorácia.

Pondelok 21:00 impulz a večerná modlitba v Klubovni UPC v suteréne internátu Záblatie, č.dv.6

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce).

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 pre študentov a mladých. Po skončení Plesové stretko.

Štvrtok 19:00 Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke a klubovni na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (posledný štvrtok v mesiaci je stretko outdoor).

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok od 20:30 do 21:00 v Klubovni v suteréne internátu Záblatie, v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v stredu od 11:00 do 11:30; a od 18:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Záujemcovia o 3-kráľové požehnanie katedier, internátnych izieb a privátov, môžete sa ozvať taktiež na tieto kontakty.

11.UPC PLES s tradičným TORON-om z Lipian sa uskutoční v piatok 2.2.2024 od 18:00 vo veľkej sále na prízemí SOŠ Dopravnej. Prvé stretko plesového tímu bude v stredu o 19:30 v UPC TnUAD.