Vianočná duchovná obnova UPC Trenčín, 8.-10.12.2023

Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Pondelok 21:00 impulz a večerná modlitba v Klubovni UPC v suteréne internátu Záblatie, č.dv.6

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej.

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer v Telocvični FŠT TnUAD, Záblatie, ul. Ku kyselke 469 (vstup so športovými koordinátormi). Na začiatku a na konci spoločná modlitba za férovú a bezpečnú hru.

Streda 7:15 Adventná rorátna sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Štvrtok 19:00 Radostný ruženec v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej.

VÍKEND: VIANOČNÁ SPOVEĎ v MESTE A DEKANÁTE TRENČÍN

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok od 17:00 do 18:30 a v stredu od 8:00 do 10:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti. V pondelok od 20:30 do 21:00 v Klubovni v suteréne internátu Záblatie, v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky). V nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).