Pozývame Vás na stretnutie pre mladých On je živý organizované Komunitou Emanuel, ktoré sa uskutoční 30.01. – 01.02.2009 v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Začiatok stretnutia: 30. 1. 2009 o 17.00 h; záver stretnutia: 1. 2. 2009 o 14.00 h. Program: modlitba piesní a chvál, adorácia, sv. omša, impulz, osobné svedectvá a LINDAJSHOW doplnia v piatok koncert skupiny Kerygma a divadelné predstavenie „Tajomstvo prázdneho hrobu“. V sobotu Večer milosrdenstva. Téma stretnutia je : „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus!“(Ef 5,14).
Možnosť zabezpečenia stravy v sobotu obed 105,- Sk (3,49 EUR), večera 105,- Sk, v nedeľu obed 105,- Sk. Ubytovanie v telocvični na vlastnoručne donesenej karimatke a spacáku 50,-Sk/noc (1,66 EUR); v robotníckom hoteli, alebo v hoteli Olympia 305,- Sk/noc (10,12 EUR). Prihlásiť sa môžete cez internet: http://www.emanuel.sk ; info na čísle 0944/092 301 od 18:00 do 22:00hod. Uzávierka prihlášok je 16.1.2009.

Tešíme sa na stretnutie s Tebou.
Komunita Emanuel