Univerzitné pastoračné centrum svätých Košických mučeníkov v Košiciach bolo založené 15. decembra 1998, teda pred desiatimi rokmi. Vzniklo z iniciatívy samotných študentov s veľkým prispením jeho dlhoročného správcu vdp. Pavla Hudáka.
Zriadil ho košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Centrum má v súčasnosti rozhodené siete na desiatich vysokoškolských internátoch v Košiciach. Oslava založenia za účasti predstaviteľov Cirkvi, univerzít, mesta Košice, ďalších vzácnych hostí a najmä študentov sa uskutoční v pondelok 15. decembra 2008 v seminárnom kostole na Hlavnej ulici v Košiciach a v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského a Teologickej fakulty v Košiciach.

Priebeh akcie bude nasledovný:

18:00 – Večer vďakyvzdania (seminárny kostol) – pásmo svedectiev, piesní a modlitieb
Vedie: Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup
19:00 – Ďakovná sv. omša (seminárny kostol)
Celebruje: Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
20:15 – Slávnostná recepcia (seminár)
Slávnostný príhovor: Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup

Chceme ďakovať za všetkých, ktorí naše UPC počas desiatich rokov zveľaďovali, prosiť o požehnanie pre nich, pre všetkých našich dobrodincov a pre tých, ktorí do UPC chodili, chodia a budú chodiť.