Pozývame Ťa na akademický večer spojený s úvahami, slovom i obrazom.

malá zasadačka B 128 na prízemí, budova Fakulty špeciálnej techniky (FŠT), Študentská 2, Trenčín-Sihoť

15.10. 2008 (streda, 18:00-19:00) OTEC A SYN. Najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. (I. Prečo?)

22.10. 2008 (streda, 18:00-19:00) OTEC A SYN. Najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. (II. Priepasť a kríza medzi dvoma chlapmi)

29.10. 2008 (streda, 18:00-19:00) OTEC A SYN. Najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. (III. Borderline personality disorder a vzťahová väzba)

5. 11. 2008 (streda, 18:00-19:00) QUO VADIS, KAZACHSTAN? Najkrajšie diapozitívy, zážitky, príbehy a osobné svedectvá dobrovoľníka. Prezentácia a diskusia o všetkom, čo možno zažiť v Kazachstane.

12. 11. 2008 (streda, 18:00-19:00) BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA Z DEMOGRAFICKÉHO HĽADISKA. voľne moderovaná diskusia s Dr. Andrejom Hrádockým.

19. 11. 2008 (streda, 18:00-19:00) HUMOR V ŽIVOTE KRESŤANA. Veselo i vážne o smiechu a radosti. Prednáška a krátke úsmevné prezentácie.

26. 11. 2008 (streda, 18:00-19:00) MANIPULATÍVNE PRVKY V MÉDIÁCH. Realita a súvislosti, ktoré nevnímame. Prednáška spojená s prezentáciami. Moderuje Dr. Pavol Chlebana.

3. 12. 2008 (streda, 18:00-19:00) MISIA INDIA 2008. Misijná skúsenosť v Indii očami európskeho laika. Absolvent stavebnej fakulty po sérii pracovných pobytov v Írsku, opúšťa vyspelú Európu a odchádza do Indie, aby hľadal životnú múdrosť. Videoprojekcia, fotografie a sprievodné slovo v troch bodoch: (1. India ako krajina: svet sa nás týka, 2. Kastovníctvo a špeciálne najnižšia kategória tzv. Dalits, 3. Misijná stanica pri meste Manvi a projekt MISIA INDIA 2008)

10. 12. 2008 (streda, 18:00-19:00) PREČO MLADÝ ČLOVEK SIAHA PO ZAKÁZANEJ LÁTKE A ČO SA S NÍM VTEDY DEJE. Prednáška s diskusiou. Moderuje MUDr.Michaela Bulková, psychiater a alkohológ z protidrogovej ambulancie Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

17. 12. 2008 (streda, 18:00-19:00) ADVENTNÉ IMPULZY. Boh, ktorý vie nájsť spôsob i cestu. Duchovná obnova s príležitosťou prijať sviatosť zmierenia.

11.2. 2009 (streda, 18:00-19:00) OTEC A SYN. Najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. (IV.  Nové súvislosti súčasného otcovstva. Duchovný rozmer otcovstva)

18.2. 2009 (streda, 18:00-19:00) OTEC A SYN. Najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. (V. Nové otcovstvo a jeho výzvy. Mužskosť versus mužnosť. Analýza maskulinity v dnešnom svete a u Krista.)

4.3. 2009 (streda, 18:00-19:00) OTEC A SYN. Najkrajší biblický, ale najproblémovejší rodinný vzťah. (VI. Präsente Vater ist Ein Präsent. Faktory eliminujúce problémové otcovstvo)

11.3. 2009 (streda, 18:00-19:00) POHLADKAL SOM KOALU, JEŽURU AUSTRÁLSKU, ALE PSA DINGA RADŠEJ NIE… Austrália, Nový Zéland a Svetové dni mládeže s Benediktom XVI.v júli 2008 očami, fotografiami a slovom pútnika. Moderuje Ing. Martin Holova.

18.3.2009 (streda, 18:00-19:00) PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA 1. Pokúšanie Ježiša na púšti. Mechanizmy a analýza prístupu Zlého. 2. Čo je Božia vôľa, ako ju spoznať a prečo ju plniť. Úvahy a impulzy k pôstnej duchovnej obnove. Moderuje vysokoškolský kaplán.

Študentské večery (streda 18:00 – 19:00, zasadačka v budove FŠT na Sihoti) zmenili miesto a čas.  Od 25.3. 2009 do konca júna 2009 je novým miestom a časom: Klubovňa Dopravnej akadémie, Školská 66, Trenčín-Zlatovce. 5.poschodie, A 534. 19:30-21:00.

Vstup voľný a bez prezenčky 🙂

team UPC