Vysokoškoláci z celého Slovenska, možnosť stretnúť a vypočuť si zaujímavých hostí, zábava na koncerte či modlitba na chválach taizé… To všetko je AKADEM, celoslovenské stretnutie akademickej mládeže v Ružomberku. Hostia: Mário Tomášik, kapela Komajota, Timothy a ďalší. Motto a téma tohtoročného Akademu: V.I.P. DSVedení i poslaní Duchom Svätým. Akadem bude prebiehať od 14. do 16. novembra 2008 (piatok – nedeľa) v Ružomberku. Ubytovaní budeme na školách (treba spacák a karimatku). Účastnícky poplatok je 250,- SK (8,3 €). Odchod z Trenčína vlakom, v piatok 14.11. 2008 popoludní. Podrobný program aj na www.akadem.sk

Prihlasovanie do 7. novembra 2008 u Majky (FSEV), tel.: 0902/235217