Dňa 11. októbra 2009 navštívil Nitru v rámci celoslovenskej návštevy jeden z bratov Komunity Taizé – brat Francis. Táto návšteva je ďalším znakom dlhoročného priateľstva medzi bratmi z Taizé a Slovenskom. Ešte za čias, keď nebolo jednoduché prísť na Slovensko, bratia a mladí ľudia vyslaní Komunitou mali vždy znova možnosť cestovať po krajine vo veľkej utajenosti a modliť sa s miestnymi kresťanmi, a tým prekonávať ich izolovanosť. Nasledujúc intuíciu brata Rogera, bratia chcú aj dnes spoločne kráčať a hľadať cesty pokoja a zmierenia. Októbrová návšteva brata z Taizé na Slovensku je tiež vyjadrením tejto túžby. Zároveň umožní pripraviť sa na ďalšiu zastávku Púte dôvery na zemi, ktorá rovnako zastáva dôležité miesto v spoločnom hľadaní.

DSC04486

Trenčianske UPC pri tejto príležitosti vyslalo do Nitry „mikrobusné lietadlo“. A tak cesta ubehla až nečakane rýchlo a po prvom neúspešnom pristávacom manévri v slepej uličke sme nakoniec šťastne pristáli pod úpätím Zobora. Ručičky na hodinách ukazovali tesne po 16tej. Otec Ľubomír z UPC Nitra nás zoznámil s priestormi novovybudovaného UPC, ktoré je súčasťou tamojších študentských internátov. Nasledoval rozchod po meste. Pohľad na Klokočinu z Nitrianskeho hradu, vystriedala prechádzka centrom Nitry, ktorú niektorí využili na zasýtenie tela, iní na obdivovanie mesta. S príchodom 19tej hodiny sme sa začali opäť zbiehať v UPC Nitra. Program začal o 20tej hodine sv. omšou. Po nej nasledovala Zastávka Púte dôvery a Taizé modlitba s adoráciou. Brat Francis mal krátky príhovor na tému „Každý deň ako Boží dnešok“, v ktorom nás pozval ku každodennej kreativite v láske. Vzorom bola kreativita štyroch ľudí (Mk 2,1-12), ktorí odokryli strechu domu, aby spustili ochrnutého človeka priamo pred Ježiša. Ich námaha a odvaha pred reakciami okolia sa oplatila. Odmenou im bolo, že ochrnutý odišiel po vlastných nohách. Toto čaká každého kreatívneho človeka, ktorý nemá strach a predsudky z reakcií okolia. Po príhovore nasledovali hody bratskej lásky – agapé, ktoré trvali do neskorej 23tej hodiny. S úderom polnoci sme bezpečne pristáli v Trenčíne a plní zážitkov a milostí sme sa uložili k pokojnému spánku…