Vyberte položku Stránka

Autor upctn

Kláštor pod Znievom: Supervízia a pomoc v komunite. Letná UPC akcia.

Počas letných prázdnin, 13. – 15. 7. 2012 sme navštívili komunitu Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Je to útulok pre ľudí bez domova a pre závislých, priamo v priestoroch bývého kláštora. S jeho aktuálne vyše sto obyvateľmi ho má duchovne i materiálne pod palcom pán farár Vladimír Maslák. Domáce spoločenstvo sa snaží fungovať hlavne […]

Čítaj viac

Čo mi dalo UPC… (IV.)

PREDHOVOR: V UPC vítame nových študentov – prvákov a spomíname na absolventov, ktorí s nami prežili spoločný čas. V rámci série článkov „Čo mi dalo UPC…“ sa s vami podelíme o skúsenosti či zážitky jednotlivých absolventov s našim UPC. „Takých tu už bolo“… čiastočne a paradoxne aj táto veta sa stala motivačným prvkom, prečo som […]

Čítaj viac

Nová UPC monštrancia – dar nášho biskupa

Dňa 2. mája 2012 nás navštívil biskup Mons. Viliam Judák, aby nám priniesol novú UPC monštranciu. Požehnal ju na svätej omši v kaplnke na internáte Dopravnej akadémie. Krátky spravodajský záznam nájdete aj v archíve TV Lux (minutáž 5:33 – 7:03). Môžete si prečítať aj článok z TKKBS.sk a nahliadnuť do obrazovej fotoreportáže z akcie.

Čítaj viac

Čo mi dalo UPC… (III.)

PREDHOVOR: V UPC vítame nových študentov – prvákov a spomíname na absolventov, ktorí s nami prežili spoločný čas. V rámci série článkov „Čo mi dalo UPC…“ sa s vami podelíme o skúsenosti či zážitky jednotlivých absolventov s našim UPC. Keď som sa dopočul že Univerzita bude mať UPC, potešil som sa, že spoznám nových ľudí […]

Čítaj viac

UPC na Ukrajine

Big Euro Trip, veľký UPC výlet 8.-12.2.2012. Trasa: Trenčín-Košice-Čierna nad Tisou-Chop-Užhorod-Perečin-Užhorod-Malyj Selmencyj-Veľké Slemence-Pavlovce nad Uhom-52.púť radosti Vysoká nad Uhom-Strážske-Trenčín. 1.deň Trenčín – Užhorod, prehliadka mesta, ubytovanie 2.deň Tradičný bazár, popoludní presun maršutkou do Perečína. Návšteva misijnej stanice, prijatie a spoločenský večer s miestnou komunitou 3.deň Výstup nad mesto Perečín, napoludnie presun do Užhorodu. Audiencia u […]

Čítaj viac

Pravidelný program

Nedeľa o 20:00 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska.

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci (adorácia, ruženec, reflexia v skupinkách).

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, workshopy (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia akcií a výletov prebieha v rámci oznamov na omšiach. Prihlasovanie na obnovy a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, po študentských omšiach a na stretkách.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním, kaplnka SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535

Prikázané sviatky v pracovných dňoch a popolcová streda aj sv.omša o 11:30 (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419): utorok 8.12.2020,  streda 17.2.2021, štvrtok 13.5.2021, štvrtok 3.6.2021, utorok 29.6.2021.

 

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

okrem toho

 
Utorok 13:00 – 14:00

Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie, č. dv. 216, len v čase semestra

 

Utorok 11:00-12:30 a Streda 17:00 – 19:00

kancelária UPC na Sihoti, TnUAD – FZ, B 419

 

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Pondelok 17:00

Absolventské stretko v klubovni u Sestier Satmáriek na nám. Sv.Anny

Pondelok 17:15
Notredámy – dámske stretko v klubovni Nodam u sestričiek, vedľa kostola Notre Dame.

Streda 19:00
Stredoškolské stretko v klubovni na 5. poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, A 534.

Štvrtok od 19:00
Chlapskí chlapi – chalanské stretko. Kaplnka na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej

Športový večer UPC

Utorok 21:00 – 22:30 v Telocvični SOŠ Dopravnej – prízemie, pred vrátnicou vľavo.
Vstup, usmernenia (a aktuálne info, vzhľadom na mimoriadne opatrenia) so športovým koordinátorom (Milan).