Vyberte položku Stránka

Autor upctn

Akadem 2008

Vysokoškoláci z celého Slovenska, možnosť stretnúť a vypočuť si zaujímavých hostí, zábava na koncerte či modlitba na chválach taizé… To všetko je AKADEM, celoslovenské stretnutie akademickej mládeže v Ružomberku. Hostia: Mário Tomášik, kapela Komajota, Timothy a ďalší. Motto a téma tohtoročného Akademu: V.I.P. DS – Vedení i poslaní Duchom Svätým. Akadem bude prebiehať od 14. […]

Čítaj viac

Návšteva z Taizé na Slovensku

Dňa 11. októbra 2009 navštívil Nitru v rámci celoslovenskej návštevy jeden z bratov Komunity Taizé – brat Francis. Táto návšteva je ďalším znakom dlhoročného priateľstva medzi bratmi z Taizé a Slovenskom. Ešte za čias, keď nebolo jednoduché prísť na Slovensko, bratia a mladí ľudia vyslaní Komunitou mali vždy znova možnosť cestovať po krajine vo veľkej utajenosti […]

Čítaj viac

Nové stránky UPC TN

Dňom 1.10. 2008 uzreli svetlo sveta nové webové stránky UPC TN. Ich cieľom je prehľadne informovať o aktivitách a akciách spojených s UPC, ale aj povzbudzovať prostredníctvom článkov, zamyslení či iných foriem k vášmu duchovnému i osobnostnému rastu. Oko návštevnikov poteší aj fotogaléria a plánujeme pridať diskusné fórum. Stránky su vybudované na systéme WordPress, ktorý […]

Čítaj viac

Pravidelný program

Nedeľa o 20:00 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska.

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch., A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci (adorácia, ruženec, reflexia v skupinkách).

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, workshopy (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia akcií a výletov prebieha v rámci oznamov na omšiach. Prihlasovanie na obnovy a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, po študentských omšiach a na stretkách.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním, kaplnka SOŠ Dopravnej, ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535

Prikázané sviatky v pracovných dňoch a popolcová streda aj sv.omša o 11:30 (UPC Sihoť, ul.Študentská 1, TnUAD – FZ, B 419): utorok 8.12.2020,  streda 17.2.2021, štvrtok 13.5.2021, štvrtok 3.6.2021, utorok 29.6.2021.

 

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

okrem toho

 
Utorok 13:00 – 14:00

Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie, č. dv. 216, len v čase semestra

 

Utorok 11:00-12:30 a Streda 17:00 – 19:00

kancelária UPC na Sihoti, TnUAD – FZ, B 419

 

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Pondelok 17:00

Absolventské stretko v klubovni u Sestier Satmáriek na nám. Sv.Anny

Pondelok 17:15
Notredámy – dámske stretko v klubovni Nodam u sestričiek, vedľa kostola Notre Dame.

Streda 19:00
Stredoškolské stretko v klubovni na 5. poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, A 534.

Štvrtok od 19:00
Chlapskí chlapi – chalanské stretko. Kaplnka na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej

Športový večer UPC

Utorok 21:00 – 22:30 v Telocvični SOŠ Dopravnej – prízemie, pred vrátnicou vľavo.
Vstup, usmernenia (a aktuálne info, vzhľadom na mimoriadne opatrenia) so športovým koordinátorom (Milan).