Pondelok 19:00 VENI SANCTE. Slávnostná sv.omša z príležitosti otvorenia akademického roka 2023/24 v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Hlavný celebrant a hosť: Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce).

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre študentov a mladých. Pudingovica a privítanie prvákov.

Štvrtok 9:00 Farský kostol Trenčín – mesto (horná fara). Rekolekcia kňazov trenčianskeho dekanátu. 9:00 adorácia a 9:30 sv.omša.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:00. Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke a klubovni na 5.poschodí SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch, Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v stredu od 11:00 do 11:30 a od 17:30 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti; v utorok od 17:30 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1.Čo si prinášam z Lisabonu?

Z Lisabonu si prinášam hlavne energiu, ktorá vyžarovala z mladých ľudí, duchovnú silu a chuť žiť naplno s Bohom. Taktiež nových priateľov a úžasné zážitky, ktoré sme spolu zažili. 

2.Môj najväčší zážitok?

Môj najväčší zážitok bolo určite vidieť toľkých mladých ľudí po kope a zažiť spoločné sv.omše, krížovu cestu, Vigíliu. Cítila som tam veľkú jednotu nás kresťanov, aj keď každý bol úplne z iného konca sveta. A aj napriek tomu že sme sa nepoznali, všetci sme sa brali ako bratia a sestry.

KLÁRA