Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00. RUŽENEC v októbri. Kaplnka Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce). Spoločnú modlitbu vás pozývame obetovať aj za nášho bývalého študenta a UPC-čkara, tohtoročného maturanta a letca z internátu Pavla M., ktorý v nedeľu podvečer tragicky zahynul. (zádušná sv.omša bola v nedeľu večer). Nech odpočíva v pokoji+!.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre študentov a mladých. Príprava SLÁVNOSTI VENI SANCTE. Pred sv.omšou desiatok ruženca (v októbri).

Štvrtok 20:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce). Svätá omša bude obetovaná za všetkých bývalých zosnulých pedagógov, riaditeľov, všetkých zamestnancov, vychovávateľov a študentov v 70-ročnej histórii školy.

Piatok 7:00. Sv.omša na 1.piatok v mesiaci v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej. Svätá omša bude obetovaná za zdravie, Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre všetkých súčasných pedagógov, zamestnancov, vychovávateľov a študentov, i celé vedenie, z príležitosti 70.výročia založenia školy.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch, Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v v pondelok od 16:30 do 18:30 a v stredu od 12:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti; vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1.Čo si prinášam z Lisabonu?

Odnášam si obrovský cestovateľský zážitok čo všetko sme zažili za tie dva týždne je možno aj na malú knižku.

Ale najviac ma zasiahlo to, že v takom veľkom chaose, davoch, teple a zmätku bolo veľa dobrých ľudí, ktorí len tak s tebou pokecali. Všetci tam prišli za Bohom a bolo to cítiť všade. A veľmi to posilnilo moju vieru, že keď budeme nasledovať Boha, tak je všetko možné.

2.Môj najväčší zážitok?

Najväčší zážitok z Lisabonu bol pre mňa,  po docela dlhej ceste, prvé stretnutie v parku, kúsok od nášho ubytovania. Bola to prvá uvítacia omša a keď som videl ako je všetko nachystané a plné ľudí. Obrovský neopísateľný dav ľudí prežívajúci rovnakú omšu spolu na jednom mieste bol pre mňa veľký zážitok.

MAREK