Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci – adorácia.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce).

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre študentov a mladých. Nástenky a fotopanely, plánovanie semestra.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch, Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v v pondelok od 16:30 do 18:30 a v stredu od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti; v utorok od 17:30 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1.Čo si prinášam z Lisabonu?

Z Lisabonu si prinášam pocit, že keď si budem prechádzať ťažkým obdobím vo viere, tak budem vedieť, že tu nie som sám. Teraz už viem, že na tomto svete je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí si tým prechádzajú taktiež. Slová sv. Otca sa mi vryli do pamäte a viem že Boh ma volá po mene! 

2.Môj najväčší zážitok?

Prečkať niekoľko hodín na priamom slnku bolo náročné. Bol som hladný, smädný a potreboval som sprchu. Ale aj napriek tomu sme išli ďalej, myslím si, že mi tento zážitok pomohol duchovnejšie prežiť celé dni. Ďalším silným momentom bol ružencový chodník vo Fatime a modlitby v Taizé.

ERIK