Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 11:30 sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity, z príležitosti DŇA PôSTU A MODLITIEB ZA MIER VO SV.ZEMI. Pred sv.omšou desiatok ruženca.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce). Po sv.omši Eucharistická adorácia za mier vo Sv.Zemi.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre študentov a mladých. Októbrový ruženec a príprava UPC Narodenín.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:00. Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke a klubovni na 5.poschodí SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch, Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

OSLAVA 14.NARODENÍN NÁŠHO UPC SA USKUTOČNÍ V STREDU 25.10. v UPC TnUAD NA SIHOTI.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 11:00 do 11:30 a v stredu od 17:30 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti; v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1. Čo si prinášam z Lisabonu?

Zážitky, skúsenosti, radosť. Bolo skvelé vidieť rôzne kultúry, ľudí, tradície, počuť národné pesničky. Veľa som sa naučil, aj ako žiť v obrovských skupinkách ľudí a zároveň aj byť s ľuďmi a nebyť sám. A celé ma to naplnilo radosťou, že som mohol niečo takéto obrovské a kresťanské zažiť.

2. Môj najväčší zážitok?

Môj najvâčší zážitok bol posledný dvojdeň. Od putovania po diaľnici, po ubytovanie sa, následné vracanie sa pre jedlo, pozeranie na ľudí ako stále prichádzajú, a prichádzajú, a stále prichádzajú, až po veľkolepé uzatvorenie sv.omšou s pápežom, ktorej predchádzal unikátny budíček 🙂 . Veľmi rád spomínam na Padra Guilherma. Keď si teraz spätne púšťam jeho mix, tak ma moc nezaujíma, ale vtedy to bol skvelý pocit.

ROMAN