Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce).

14.NARODENINY UPC (+ INFO NA PLAGÁTE)

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity. Po skončení začiatok narodeninovej adorácie.

Streda 19:14. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) v spoločenskej zóne UPC. Slávnostný narodeninový program. adorácia, sv.omša, púť na Skalku k patrónom UPC a k brehu rieky Váh, narodeninová oslava a torta, nočné dialógy a nočné požehnanie UPC a univerzite, viď plagát. Minuloročná narodeninová fotoreportáž tu.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok – Piatok Dvojdňové formačné a pracovné stretnutie univerzitných kaplánov Slovenska s biskupom v CUP Martin.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch, Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v stredu od 10:30 do 11:30 a počas narodeninovej adorácie do 18:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti; v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).