Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta). Posledný pondelok v mesiaci: adorácia.

Utorok DUŠIČKOVÉ PRÁZDNINY A REKTORSKÉ VOĽNO

Streda DUŠIČKOVÉ PRÁZDNINY A REKTORSKÉ VOĽNO

Štvrtok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce). Po skončení návšteva cintorína.

Piatok 11:30 sv.omša (na prvý piatok v mesiaci) v UPC TnUAD (ul.Študentská 1, FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Pamätajme v týchto dňoch na našich zosnulých – našich blízkych a predkov, našich bývalých pedagógov, zamestnancov a študentov univerzity aj stredných škôl a internátov, ktorí sú už vo večnosti. Môžeme pre nich získať odpustky (klikni tu).

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1. Čo si prinášam z Lisabonu?

Pre mňa to bude uvedomenie si svojich hodnôt a fakt, že Boh nás miluje takých aký sme, aj hriešnikov pozná po mene a aj ich pozýva Ježiš na cestu viery. Toto putovanie zapálilo vo mne svetielko Božej lásky a odhodlanie nasledovať Boha, aj keď sa v živote stratím na ceste, toto svetielko mi bude svietiť a Boh mi pomôže sa nájsť. Lebo Bohu nie je nič nemožné. 

2. Môj najväčší zážitok?

To by som tu mohla napísať snáď aj celý román, ale po duchovnej stránke ma asi najviac oslovili slová svätého otca, ktoré vo mne tak trochu odohnali strach z mojej hriesnosti. Čo sa týka tej ľudskej stránky, určite to bude každý jeden moment s našou partiou, s ľuďmi ktorých som predtým skoro nepoznala. Jednoducho vzťah medzi nami a riešenie rôznych ťažkosti ktoré nás po ceste stretli a každý jeden okamih, ktorý mi priniesol úsmev na tvári. 

BIANCA