Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce).

Utorok 20:15 – 21:45 Športový večer, Telocvičňa FŠT TnUAD Záblatie, ul.Pri parku 2

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 gitarová mládežka v UPC TnUAD, FZ B-419. Po skončení program podľa mesačného rozpisu (viď plagát vyššie).

Štvrtok 9:00 Rekolekcia kňazov trenčianskeho dekanátu. Adorácia 9:00 + sv.omša o 9:30 v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín – Zlatovce). Po skončení pracovný program kňazov.

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v stredu od 10:30 do 11:30 a od 18:00 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD B 419 a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

VIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA (chatovica, 3 témy, osobná reflexia v ústraní, skupinky, indoor a outdoor hry a haluze, anticipácia štedrej večere so stromčekom a darčekmi, adorácia) bude 8.-10.12.2023, prihlasovanie u koordinátorov do konca novembra, záloha 5e.

Pamätajme v týchto dňoch na našich zosnulých – našich blízkych a predkov, našich bývalých pedagógov, zamestnancov a študentov univerzity aj stredných škôl a internátov, ktorí sú už vo večnosti. Môžeme pre nich získať odpustky (klikni tu).

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1. Čo si prinášam z Lisabonu?

Svetové dni mládeže v Lisabone mi dodali hlavne povzbudenie. Jednak vo viere vďaka tomu, že som mohla vidieť toľko mladých ľudí kráčajúcich za rovnakým cieľom a zároveň v tom, že stále máme čo objavovať. Či už miesta na svete, ktoré sú doposiaľ pre nás neobjavené, alebo objavovať samých seba.

2. Môj najväčší zážitok 

Môj najväčší zážitok bola návšteva Taizé, kde som pocítila pokoj a prijatie komunitou. Najväčší zážitok práve zo SDM bola púť na večernú vigíliu spojenú s prespaním pod holým nebom.

ALICA