Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce). Utorok 19:45 Ako spolu komunikovať, aby sme si navzájom porozumeli. Psychologický večer s hosťom (viď plagát vyššie).

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 gitarová mládežka Klubovni v suteréne internátu Záblatie, č.dv.6, ul.Pri parku (vedľa FŠT). Po skončení program podľa mesačného rozpisu (viď plagát vyššie).

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v stredu od 12:00; a od 14:00 do 15:00 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti + od 19:00 do 19:30 v Klubovni v suteréne internátu Záblatie a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

PoZÝVAME NA DIECÉZNE STRETNUTIE MLADÝCH V NITRE – VIĎ PLAGÁT.

VIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA (chatovica, 3 témy, osobná reflexia v ústraní, skupinky, indoor a outdoor hry a haluze, anticipácia štedrej večere so stromčekom a darčekmi, adorácia) bude 8.-10.12.2023, prihlasovanie u koordinátorov do konca novembra, záloha 5e.

Na tomto mieste vám postupne prinesieme seriál, svedectvo našich UPC-čkarov, priamych účastníkov Svetových dní mládeže, SDM 2023 v Lisabone. Autor/autorka textu vybral k nemu aj svoje ilustračné foto (viď vyššie), ktoré jej/jeho slová najlepšie vystihuje.

1. Z Lisabonu si prinášam vedomie, že svoju vieru si nežijem v akejsi bubline našej farnosti a malého dedinského kostola, kam chodím od malička. Rovnakého Boha a vieru žijú ľudia na celom svete a stále je neskutočné množstvo mladých ľudí, ktorí ju žijú naplno a s radosťou.

2. V celom meste bolo cítiť obrovskú radosť, jednotu a spontánne kamarátstva. Keď sme sa napríklad potrebovali rýchlo dostať späť do mesta, stáli sme mimo zastávku a autobusár nám nechcel zastaviť. Dobrovoľníci v tomto autobuse kričali, skandovali a prosili šoféra až kým nezastavil a nezobral nás.