Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Pondelok 21:00 impulz a večerná modlitba v Klubovni UPC v suteréne internátu Záblatie, č.dv.6

Utorok 19:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (ul.Školská 66, Trenčín-Zlatovce).

Streda 11:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419. pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30 sv.omša v UPC TnUAD, FZ B-419 pre študentov a mladých. Po skončení téma: Citová zrelosť vo vzťahu a ako sa k nej dopracovať (viď plagát vyššie).

Štvrtok 19:00 Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke a klubovni na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej (posledný štvrtok v mesiaci je stretko outdoor).

Sobota DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE V NITRE (viď plagát vyššie)

Nedeľa 20:30 Sv.omša je pre študentov a mladých, v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce. Začiatok a trvanie sv.omše (max.40 minút) zohľadňuje príchod vlakových spojov a večierku študentov – stredoškolákov na oboch internátoch. Možnosť sv.spovede pre vysokoškolákov je aj po sv.omši.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok od 20:30 do 21:00 v Klubovni v suteréne internátu Záblatie, v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), v stredu od 11:00 do 11:30; a od 18:00 do 19:30 v kancelárii UPC TnUAD na Sihoti a v nedeľu na balkóne klubovne na 5.posch. internátu Staničná, od 20:10 do 20:30. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

PoZÝVAME NA DIECÉZNE STRETNUTIE MLADÝCH TÚTO SOBOTU 25.11. V NITRE – VIĎ PLAGÁT. PROGRAM JE PRIPRAVENÝ V KOMPLEXE GYMNÁZIA SV.CYRILA A METODA NA Farskej ul. V Nitre.

VIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA (chatovica, 3 témy, osobná reflexia v ústraní, skupinky, indoor a outdoor hry a haluze, anticipácia štedrej večere so stromčekom a darčekmi, adorácia) bude 8.-10.12.2023, prihlasovanie u koordinátorov do konca novembra, záloha 5e: (stredoši Timo – intrák SOŠ Dopravnej, Erik – intrák strednej športovej školy, vysoši UPC Timea, absolventi Ľubka).