Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci = po sv.omši Eucharistická adorácia. Hosť: o. Marek Kunder, prefekt Propedeutického ročníka Kňazského seminára sv.Karola Boromejského v Košiciach.

(Na Skalke pri Trenčíne prebiehajú Duchovné cvičenia pre Propedeutický ročník košických seminaristov; exercitátor o. Juraj).

Utorok 19:00 Ruženec a nové impulzy z katechézy k Národnému stretnutiu mládeže T22, v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 19:00 OBETOVANIE PÁNA, HROMNICE. Sv.omša MIMORIADNE v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Štvrtok – Piatok, POLROČNÝ VÝLET A ŠTUDENTSKÁ PÚŤ (režim OP).

Všetky sv.omše sú v režime OP. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v stredu 17:30 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.

Na webe národného stretnutia mládeže, ktoré bude v našom meste 28.-31.júla 2022, sú už k dispozícii prípravné katechézy s názvom Výšiny. Dobrovoľníci, ochotní pomôcť v ubytovacom tíme NSM T2022 (pomoc pri ubytovaní mladých na školách), dajte o sebe vedieť po ktorejkoľvek zo študentských omší. ĎAKUJEME!

VEĽA TRPEZLIVOSTI A SVETLO DUCHA SVäTÉHO DO POLROČNÉHO SKÚŠANIA, ZÁPOČTOV A SKÚŠOK!