Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta.

Utorok 19:00 Gitarová mládežka v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419). Po sv.omši zimný skúškový detox a antistres III. 🙂

Víkend – Duchovné cvičenia pre nultý propedeutický ročník košických seminaristov. Exercitátor o.Juraj.

Všetky sv.omše sú v režime OP. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC, Študentská 1, TnUAD, FZ, B 418; v utorok 17:30 – 19:00 v Klubovni UPC A 524, na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.

ON LINE PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO. Chodíte spolu? Uvažujete o manželstve? Témy: Láska, Komunikácia, Úcta a vzťahy, Konflikty, Sexualita, Sebadarovanie, Viera v rodine, Manželstvo ako sviatosť. Príprava s UPC vás priblíži jedného k druhému, pomôže vám úprimne a do hĺbky komunikovať, poodhalí vám, čo všetko už viete a čo ešte nie o vašom vzťahu tak, aby bol trváci a pevný, pomôže vám pozerať na svoj vzťah očami viery, cez optiku lásky a obety Ježiša Krista.

Príprava bude prebiehať v mesiacoch február 2022 – apríl 2022 na online platforme ZOOM, spolu sedem 2-hodinových online stretnutí. Zahŕňa všetky náuky a témy s kňazom (o. Juraj Sedláček), manželmi, aj lekárom (diecéznym biskupom certifikovanými lektormi) a je potrebné ju absolvovať v celej dĺžke. TERMÍN SVADBY NIE JE PODMIENKOU; PRÍPRAVA JE MOŽNOSŤOU LEPŠIE SA SPOZNAŤ. Zoom platforma umožní pripojenie dvojíc odkiaľkoľvek, aj keď nie sú fyzicky spolu (individuálne časti prípravy a čas zdieľania ostanú sami vo virtuálnej miestnosti).
Prihlásenie: na adresu snubenci@upctn.sk do (predĺžené do 30. januára) odošlite svoje mená a priezviská, obe mailové adresy a telefonický kontakt. V potvrdzujúcom maily (do naplnenia kapacity) dostanete všetky ďalšie potrebné inštrukcie.

Na webe národného stretnutia mládeže, ktoré bude v našom meste 28.-31.júla 2022, sú už k dispozícii prípravné katechézy s názvom Výšiny. Dobrovoľníci, ochotní pomôcť v ubytovacom tíme NSM T2022 (pomoc pri ubytovaní mladých na školách), dajte o sebe vedieť po ktorejkoľvek zo študentských omší. ĎAKUJEME! ps.Ilustračné foto aktuálnych oznamov je z nedele 23.1., z prvého spoločného prípravného stretnutia mladých T22 v Ružomberku.

Na ilustračnej snímke, grafické znázornenie programu T22 🙂

VEĽA TRPEZLIVOSTI A SVETLO DUCHA SVäTÉHO DO POLROČNÉHO SKÚŠANIA, ZÁPOČTOV A SKÚŠOK!