Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta.

Utorok 19:00 Korunka, stretko a nové impulzy z katechézy k Národnému stretnutiu mládeže T22, v Kaplnke Božieho milosrdenstva a klubovni na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Štvrtok 9:00 Rekolekcia kňazov trenčianskeho dekanátu, adorácia a sv.omša vo farskom kostole Trenčín, pod hradom

Štvrtok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Nedeľa 20:00 Začiatok UPC online Prípravy na manželstvo

Všetky sv.omše sú v režime OP. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho vo štvrtok 17:30 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.

Na webe národného stretnutia mládeže, ktoré bude v našom meste 28.-31.júla 2022, sú už k dispozícii prípravné katechézy s názvom Výšiny. Dobrovoľníci, ochotní pomôcť v ubytovacom tíme NSM T2022 (pomoc pri ubytovaní mladých na školách), dajte o sebe vedieť po ktorejkoľvek zo študentských omší. ĎAKUJEME!