POZRITE SI GRATULAČNÉ VIDEO UPC-čkarov k 13.NARODENINÁM

Pondelok 19:00. Mládežnícka sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta. Z dôvodu dušičkových prázdnin, bude namiesto budúceho pondelka adorácia už dnes.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej. Sv.Spoveď od 18:30 v Klubovni.

Utorok 19:00 Športový večer s florbalom. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov. Po sv.omši vyloženie Eucharistie k osobnej modlitbe a tichej adorácii až do 18:45, z príležitosti 13.výročia požehnania UPC TnUAD. V kancelárii možnosť sv.spovede.

Streda 19:00. SLÁVNOSTNÁ HODOVÁ – ODPUSTOVÁ SV.OMŠA, UPC má 13. NARODENINY! Podrobný program slávnostného večera – viď plagát.

Štvrtok 18:00 UPC Biblické stretko. Centrum pre rodinu Trenčín, Farská ul. (pod farskými schodmi).

Štvrtok 19:19 UPC Chlapskí chlapi. Chalanské stretko v klubovni a kaplnke na 5.poch. internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6 (č.dv.501, oproti výťahom) Z DôVODU DUŠIČKOVÝCH PRÁZDNIN A ODSTÁVKY INTERNÁTOV TÚTO NEDEĽU NEBUDE.